Kalendarium

Deltagande i vänföreningens evenemang

Våra evenemang är öppna för medlemmar i Livrustkammarens Vänner. Du som ännu inte är medlem i vänföreningen är hjärtligt välkommen att bli det genom att betala medlemsavgiften.

Pris medlemsavgift

En person: 200 kr
Par och familj: 350 kr
Studerande: 125 kr

Blir du medlem nu gäller medlemskapet automatiskt till och med 31/12 2021.

Så här betalar du medlemsavgiften

Plusgiro 27 600-6
Swish 123 107 3329

Ange namn, adress och e-post. Får du inte plats med all information - skicka ett kompletterande mejl till lrkvanner@gmail.com

Så här anmäler du dig till evenemang

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55 senast angiven sista anmälningsdag. Efter att du har fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av deltagaravgiften till Plusgiro 27600-6 eller Swish 123 107 3329. Märk betalningen med datumet för evenemanget. Eventuell avanmälan sker senast angiven sista avanmälningsdag till Mårten Hougström på tel. 070-565 37 55.

 

Kommande evenemang:

Följ med oss på en exklusiv visning av H.M. Konungens hovstalls byggnad (FULLBOKAT)

Tisdagen 18 augusti 16.30


Foto: Bild nr 4 Charlotte Gawell/Kungligaslotten.se, övriga bilder Cecilia Lagersvärd

H.M. Konungens hovstalls byggnad utgör sedan mer än ett sekel en central plats för vårt svenska kulturarv avseende klassisk ridning, körning och kunglig ekipagekultur. En unik kulturskatt bestående av ett fyrtiotal vagnar och slädar, paradkupéer, kalescher, landåer, enklare fordon för träning och utbildning, specialkomponerade paradseldon och uniformer bevaras här och används regelbundet. Stallet rymmer idag ett tjugotal tränade och special-utbildade hästar för att genomföra korteger och transporter vid bland annat statsbesök, riksmötets öppnande, nationaldagsfirandet och högtidliga audienser. Hovstallet planerar och genomför dessutom omkring 6000 köruppdrag med motorfordon per år, inom ramen för kungafamiljens officiella program och hovets dagliga arbete.

Vi får en exklusiv visning av stallmästare Lars-Olof Nilsson som tar oss med genom hovstallets samtliga byggnader; stall, garage, vagnhallar och selkammare. Vi får också möta hästarna på nära håll. En och annan spännande anekdot får vi säkert också höra av Lars-Olof, som har många erfarenheter från såväl Kronprinsessan Victorias bröllop som statsbesök att dela med sig av.
Efter visningen dukas hovstallets läckra fikabuffé upp ute i trädgården, bestående av hembakt Key Lime paj toppad m maräng, blåbärspaj m vaniljsås, prinsesstårta, flädersaft, iste med citron & ingefära, kaffe & te. Meddela vid anmälan om du önskar laktos- alt. glutenfritt alternativ.

Samling utanför huvudentrén, Väpnargatan 1

Anmäl dig till evenemanget senast 11 augusti dig till Mårten Hougström på lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 335 kronor till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329. Märk betalningen med 18/8. Avanmäl dig senast 10 augusti till Mårten Hougström på telefon 070-565 37 55. Maximalt antal deltagare är 30 personer. Med reservation för eventuella ändringar.

Hovpolitik under Gustav III:s tid - föredrag i Hörsalen på Livrustkammaren torsdagen den 10 september kl.17.30

Porträtt Hedvig Elisabeth Charlotte
Hedvig Elisabeth Charlotte. Målningen utförd av Alexander Roslin.

"Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet" lyder titeln på historiker My Hellsings avhandling. För denna belönades hon år 2019 med Livrustkammarens Vänner och Katarina af Silléns stipendium.

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte, gift med hertig Carl sedermera Karl XIII, har genom sina dagböcker och brev gett oss en unik inblick i vardagen och maktvillkoren för både män och kvinnor vid Gustav III:s hov. I My Hellsings avhandling får vi följa maktkampen mellan aristokratin och kungamakten vilken ledde fram till mordförsöket på Operan av Gustav III.  Frågan om hur inblandad hertig Carl var i mordet på sin bror och vad hertiginnan genom sin bästa väninna Sophie von Fersen visste om dessa planer diskuteras.

Sällskapslivet vid de kungliga hoven användes för att knyta kontakter vilket värdinnorna genom inbjudningar hjälpte till med. Charlotte med sitt stora kontaktnät utnyttjade målmedvetet sina möjligheter och har dessutom dokumenterat detta. Där framgår att kvinnornas informella politiska agerande gav ett betydande inflytande. Hedvig Elisabeth Charlotte var inte bara ett tidsvittne utan också en viktig politisk aktör under åren fram till Gustav III:s död.

I denna föreläsning av My Hellsing får vi ta del av Hedvig Elisabeth Charlottes spännande liv från ankomsten till Sverige fram till år 1792. Genom hertiginnan, sin tids hovkrönikör, får vi nya perspektiv på en redan mycket omskriven period i svensk historia.

Sista anmälningsdag: 7/9. Kostnad: 100 kronor. Sista avanmälningsdag 4/9.

Buckingham Palace - föredrag via internet onsdagen den 16 september kl.19.00

Parken utanför Buckingham Palace
Buckingham Palace. Foto: Mårten Hougström

Claes-Johan Larsson, styrelseledamot i Livrustkammarens Vänner, fortsätter att berätta om slotten som besöktes under vänresan i september 2019, där Claes-Johan var reseledare. Buckingham Palace är den brittiska monarkens officiella residens i London och har varit det sedan drottning Victorias trontillträde 1837. Under besöket visades utställningen drottning Victoria 200 år och Leonardo da Vinci. Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion.

Sista anmälningsdag 15/9. Kostnad: 0 kronor.

Årsmöte lördagen den 19 september kl.14.00

Kallelse till årsmöte

Vänföreningens årsmöte hålls lördagen den 19 september kl. 14.00. Mötet genomförs via internet (med hjälp av mötesplattformen Zoom). För medlemmar som saknar möjligheter att deltaga digitalt kommer det finnas en mötesplats i centrala Stockholm. Berörda medlemmar får närmare information i samband med anmälan, se nedan. Möteslänk till Zoom kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare två dagar före årsmötet.

Anmälan: Anmälan om deltagande i årsmötet ska göras senast 15 september till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller telefon 070-565 37 55

Följande stadgeenliga ärenden behandlas

1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Behandling av resultat- och balansräkning
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Föredragande av innevarande års verksamhetsplan och budget
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
15. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
16. Val av styrelse a. Val av ordförande
b. Val av ledamöter
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas

Möteshandlingar kommer att distribueras via e-post senast två veckor innan årsmötet. Medlemmar som har behov att få handlingarna tillsända via post, kontakta medlemsansvarig Lars Franzén på telefon 070-564 53 99.

Carl Gustaf Tessin som samlare - visning på Nationalmuseum torsdagen den 8 oktober kl.17.30

Porträtt Carl Gustaf Tessin
Carl Gustaf Tessin. Målning av Jacques-André-Joseph Aved. Foto: Nationalmuseum.

Vår förening vill gärna uppmärksamma 250-årsminnet av Carl Gustaf Tessins bortgång. Tessin stod under många år den kungliga familjen nära, dels genom sin vänskap med Lovisa Ulrika som rådgivare i politiska och estetiska frågor, dels som kronprins Gustav blivande Gustav III:s guvernör.
Greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770) var son till Nicodemus Tessin d.y. den berömde slottsarkitekten. Han var en av 1700-talets ledande män i vårt land både som statsman, diplomat och kulturpersonlighet.

Som ung skickades han till Frankrike för att studera inredningsarkitektur. Där knöt han betydelsefulla förbindelser och utvecklade sig till konstkännare och samlare av stora mått. I Sverige blev Tessin en av grundarna till hattpartiet, chef för slottsbygget och dess inredning samt den som introducerade den franska rokokon.

Konst var hans stora passion. Tessin själv talar gärna om sin hunger att köpa konst. I hans dagbok finns de under rubriken "Tessins dårskaper".  Under sin tid som ambassadör i Paris 1739-1742 skapade han en av Europas mest framstående konstsamlingar. Han lärde känna konsthandlare, konstkännare och blev även personlig vän med konstnärerna t.ex. Chardin, Oudry och Boucher.
Tyvärr hade han även en alltför stor fallelse för livets goda. Det stod ett skimmer av fest och glädje kring Tessins person. Ekonomiska problem tvingade honom därför senare att sälja de värdefullaste delarna av sina samlingar. De inlöstes av staten via drottning Lovisa Ulrika och utgör stommen i Nationalmuseums äldre samlingar av teckningar, grafik och måleri. Sina sexton sista år levde Tessin på Åkerö med ekonomiskt stöd från vänner och släktingar.

Magnus Olausson, chef för samlingarna, berättar om Carl Gustaf Tessin och visar delar av samlingen som ger oss en unik bild av konstsmaken i Paris vid 1700-talets mitt. Samling sker i Skulpturgården på entréplanet.

Sista anmälningsdag: 2/10. Kostnad: 150 kronor. Sista avanmälningsdag 2/10

Windsor Castle - föredrag via internet måndagen den 12 oktober kl.19.00

Exteriören utanför Windsor Castle

Claes-Johan Larsson, styrelseledamot i Livrustkammarens Vänner, fortsätter att berätta om slotten som besöktes under vänresan i september 2019, där Claes-Johan var reseledare. Det här kvällen handlar det om Windsor Castle. På platsen har funnits ett kungligt residenssedan 800-talet. Den nuvarande anläggningen påbörjades av Wilhelm Erövraren, och är idag det äldsta och största slottet i Europa som bebos av en regerande monark.

Slottet har kontinuerligt blivit upprustat. Under besöket visades även de delar som är återställda efter den förödande branden 1992, där allt nu är minutiöst återskapat efter bilder och ritningar. Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion.

Sista anmälningsdag 11/10. Kostnad: 0 kronor.

Stockholms blodbad år 1520 - föredrag i Stensalen på Livrustkammaren torsdagen den 15 oktober kl.17.30

tecknad bild från Stockholms blodbad
Kopparstick från Blodbadstavlan

Det är nu 500 år sedan avrättningarna av Stureanhängare på Stortorget vid Stockholms slott vilket vi uppmärksammar med ett föredrag av Bo Eriksson docent i historia vid Stockholms universitet och hedersledamot i vänföreningen. Händelserna i samband med festligheterna 1520 i november månad, då den danske kungen kröntes i Storkyrkan och firades efteråt, är en ofta berättad tragisk historia som går under namnet Stockholms blodbad. Efter tre dagars fest för att fira kröningen av den nye unionskungen Kristian II stängdes dörrarna till slottet. Stockholmarna fick order att stanna inomhus. Så startade Stockholms blodbad som pågick 8-9 november 1520 då ett trettiotal frälsemän samt omkring sextio-sjuttio andra personer fick sätta livet till vid de provisoriska rättegångarna. Bakgrunden till denna efterfest var att ärkebiskopen Gustav Trolle (d.1535) på själva kröningsfesten framkastade anklagelser om övervåld mot honom som person och kätteri av närvarande svenska riddare och frälsemän. De anklagade fängslades och dömdes dagen efter till döden för kätteri. I själva verket handlade det om att avrätta Stureanhängare och på så sätt göra sig av med unionsmotståndare.

Vi vet inte säkert vem som faktiskt bestämde att så många människor skulle dödas. Ansvaret vilar på Kristian II efter detta kallad Kristian Tyrann eller någon av hans rådgivare t.ex. den före detta ärkebiskopen Gustav Trolle. Ingen vet om blodbadet var planerat i förväg eller om det blev bestämt under de där dagarna i november på slottet Tre Kronor. Välkomna att lyssna på Bo Erikssons tolkning av denna tragiska händelse.

Sista anmälningsdag: 9/10. Kostnad: 125 kronor. Sista avanmälningsdag 9/10

Pragrovet 1648 - föredrag via internet onsdagen den 11 november kl.19.00


Hans Christoph Königsmarck

Jenny Öhman berättar om slutskedet av det trettioåriga kriget. Natten mellan den 15 och 16 juli 1648 genomfördes en kupp mot Prag av svenska trupper ledda av Hans Christoph Königsmarck. Stadens s.k. Lillsida plundrades och ett stort krigsbyte kom i svensk hand. I det här föredraget kommer händelserna som föranledde kuppen att belysas och flera av föremålens vidare historia att tas upp.

Sista anmälningsdag 10/11. Kostnad: 0 kronor.

I rikets tjänst - föredrag i Hörsalen på Livrustkammaren torsdagen den 19 november kl. 17.30


Del av Gustav Vasas triumftavlor, akvarellkopia av Jakob Wendelius 1722. Foto: Kungliga Biblioteket

Välkomna att lyssna på vår stipendiat 2018, historiker Martin Neuding Skoog, verksam vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan, som berättar hur kriget påverkade samhällsutvecklingen under åren 1450-1550.

I sin bok "I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550" visar Neuding Skoog hur betydelsefull Gustav Vasas samordning av de stridande trupperna var för grundläggandet av den starka svenska statsmakten.

Vi får följa hur svenska trupper var organiserade och finansierade under den sena Kalmarunionens inbördes strider, under unionens sammanbrott och under Gustav Vasas styre.

Vi möter de olika militära aktörerna kyrkan, frälsemännen, städerna och bönderna. Dessutom studeras regenternas egna följen, värvningarna av legosoldater i Östersjöområdet och framväxten av en kunglig armé under Gustav Vasas tid. Martin Neuding Skoogs avhandling är rik på intressanta detaljer från detta spännande skede i nordisk historia som vi får ta del av denna kväll.

Sista anmälningsdag: 16/11. Kostnad: 50 kronor.

Dynastin Holstein-Gottorp i Sverige - föredrag via internet onsdagen den 9 december kl.19.00


Gustaf III och hans bröder Karl och Fredrik Adolf. Målningen utförd av Alexander Roslin.

Mårten Hougström, ordförande i Livrustkammarens Vänner, berättar om den dynasti som regerade Sverige från 1751 till 1818 genom kungarna Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Karl XIII och om deras drottningar Lovisa Ulrika, Sofia Magdalena, Fredrika och Hedvig Elisabeth Charlotte. Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion.

Sista anmälningsdag 8/12. Kostnad: 0 kronor.