Kalendarium

Deltagande i vänföreningens evenemang

Våra evenemang är öppna för medlemmar i Livrustkammarens Vänner. Du som ännu inte är medlem i vänföreningen är hjärtligt välkommen att bli det genom att betala medlemsavgiften.

Pris medlemsavgift

En person: 200 kr
Par och familj: 350 kr
Studerande: 125 kr

Blir du medlem nu gäller medlemskapet till och med 31/12 2021.

Så här betalar du medlemsavgiften

Plusgiro 27 600-6
Swish 123 107 3329
IBAN SE09 9500 0099 6018 0027 6006

Ange namn, adress och e-post. Får du inte plats med all information - skicka ett kompletterande mejl till lrkvanner@gmail.com

Så här anmäler du dig till evenemang

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55 senast angiven sista anmälningsdag. Efter att du har fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av deltagaravgiften till Plusgiro 27600-6 eller Swish 123 107 3329. Märk betalningen med datumet för evenemanget. Eventuell avanmälan sker senast angiven sista avanmälningsdag till Mårten Hougström på tel. 070-565 37 55.

Kommande evenemang:


Karl X Gustavs arvfurstehatt. Foto: Livrustkammaren. 

Kungliga kröningar – digital visning

Datum och tid: onsdag 10 mars kl 17.00
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar
Plats: Digital visning via Zoom

Malin Grundberg, fil dr i historia och museichef på Livrustkammaren, berättar om Erik XIV:s kröning och kungliga kröningar genom historien samt visar föremål i samlingarna. Detta sker i samtal med Claes-Johan Larsson, styrelseledamot i vänföreningen och journalist. Efter visningen har vi en frågestund.

Anmälan dig till:
Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag är 9 mars.


Lisa Gartz

Klädedräkter och deras symbolvärde sett genom 1600- och 1700-talsporträtten

Datum och tid: torsdagen 18 mars kl 17.30
Pris: 125 kr
Plats: Hörsalen på Livrustkammaren

Lisa Gartz, specialist på äldre måleri på Bukowskis, berättar om porträttkonsten under 1600- och 1700-talet. Hur ville man bli sedd av sin samtid och av kommande generationer,
vad symboliserar detaljerna i klädedräkterna och andra attiraljer och vilka är personerna vi ser, vilka var konstnärerna?

Anmälan dig till:
Mårten Hougström på lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag är 15 mars.


Drottning Sofia. Fotografi.

Drottning Sofia – digitalt föredrag

Datum och tid: Torsdag 25 mars kl 18.00
Plats: Digitalt föredrag via Zoom

Sofia av Nassau föddes på slottet Biebrich i Wiesbaden 1836. Hon gifte sig på samma slott 1857 med prins Oscar och 1872 blev hon Sveriges och Norges drottning. Cecilia Lagersvärd, styrelseledamot i vänföreningen och auktoriserad stockholmsguide, berättar om hennes uppväxt och familj i Tyskland och hennes liv i Sverige efter giftermålet med den blivande Oscar II.

Biljettbokning:
Livrustkammaren säljer biljetter via Tickster, se biljettlänk. Vänföreningens medlemmar har 50% rabatt på biljettpriset. 


Gustav III:s mask och hatt från maskeraden 1792. Foto: Livrustkammaren. 

Mordet på Gustav III - digital visning

Datum och tid: måndag 29 mars kl 17.00
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar
Plats: Digital visning via Zoom

Carl Irvinger, museivärd på Livrustkammaren, berättar om mordet på Gustav III 1792 och visar föremål i samlingarna. Detta sker i samtal med Claes-Johan Larsson, styrelseledamot i vänföreningen och journalist. Efter visningen har vi en frågestund.

Anmäla dig till:
Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag är 28 mars.


Foto: Cecilia Lagersvärd

Följ med och upplev huvudstadens kungliga historia!

Datum och tid: Torsdag 15 april kl 17.00
Pris: 80 kr
Plats: Samling på krönet av Lejonbacken, vid kungliga slottets norra fasad. Vandringen avslutas vid Storkyrkan.

Genom historien har förhållandet mellan stadens invånare och kungamakten skiftat och satt sin prägel på staden. Många öden och äventyr, med anknytning till de kungliga skildras i de historiska källorna. På vår vandring genom stadens vindlade gränder får du veta mer om storslagna byggprojekt, överdådiga ceremonier, pilska prinsar, olyckliga hovdamer, blodbad, publika bestraffningar, märkliga och mystiska väsen och mycket mer.

Ciceron är Cecilia Lagersvärd, auktoriserad stockholmsguide och styrelseledamot i vänföreningen.

Anmäl dig till:
Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag 12 april.


Solliden. Foto: Per Ahlander

Solliden slott – Det kungliga sommarslottet på Öland

Datum och tid: måndag 19 april kl 19.00
Plats: Digitalt föredrag via Zoom
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar

Solliden på Öland – den svenska kungafamiljens älskade sommarviste – är egentligen en slottsliknande villa och ägs privat av kung Carl XVI Gustaf. Några kilometer söder om Borgholm, på en skyddad plats nedanför Borgholms slott och med en vidsträckt utsikt över Kalmarsund, omges Solliden av en stor och lummig park som övergår i lövskog och sträcker sig ända ner till egendomens privata strandremsa. Borgholm var en kurort från 1864 och många välbeställda gäster från övriga Sverige sökte sig dit för den hälsobringande öländska luften. När sedan kungafamiljens residens kommit på plats började turismen ta fart på allvar.  

Det var drottning Victoria, Gustaf V:s gemål, som lät uppföra slottet, inspirerad av doktor Axel Munthes italienska villa San Michele på Capri, där hon vistats längre tider. Drottningen hade hälsoproblem och hoppades att det milda öländska klimatet skulle ge henne lindring. Marken inköptes och arkitekt Torben Grut, numera mest känd för Stockholms Stadion, anförtroddes uppgiften att rita villan. Victoria var emellertid mycket engagerad i byggnationen och brevväxlade flitigt med arkitekten och Axel Munthe var behjälplig med inköp av byggnadsdetaljer och statyer från Italien. I september 1906, tre år efter grundstenen hade lagts, kunde drottningen flytta in.  

Den välskötta parken är ett mycket populärt besöksmål under sommarhalvåret, likaså det charmiga Kaffetorpet utanför själva parken. I en nyuppförd entrébyggnad arrangeras varje sommar utställningar med anknytning till kungahuset och de kungliga slotten och där finns en slottsbod som erbjuder artiklar som anknyter till slottet och även viss gårdsförsäljning från de kungliga trädgårdsodlingarna. Själva slottsbyggnaden visas dock aldrig för allmänheten.

Per Ahlander, kassör i Livrustkammarens Vänner, kulturhistoriker och sommarboende i Borgholm sedan tidiga tonåren, berättar om Sollidens slott, parken och de natursköna omgivningarna. Föredraget kommer att illustreras rikligt med bilder från slottsparkens många olika delar, från den moderna skulptursamlingen som växer för varje år och från några av de senaste årens temautställningar.

Anmäl dig till:
Anmälan görs till Mårten Hougström till lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag är 18 april.

Vänföreningens årsmöte 

Datum och tid: onsdag den 21 april, kl 19.00
Plats: Digitalt möte via Zoom

Anmälan om deltagande ska göras senast fredagen den 16 april till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55.

Följande stadgeenliga ärenden behandlas:

1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragande av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Behandling av resultat- och balansräkning
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Föredragande av innevarande års verksamhetsplan och budget
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
15. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
16. Val av styrelse
a. Val av ordförande
b. Val av ledamöter
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas


Rustning från tillfälliga utställningen Mästarprovet. Foto: Jens
Mohr, Statens historiska museer

Hur man tillverkar en rustning - digital visning

Datum och tid: Onsdag 28 april kl 17.00
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar
Plats: Digital visning via Zoom

Jonas Lindwall, intendent på Livrustkammaren, berättar om hur man tillverkar en rustning med inspiration från Livrustkammarens 1500-talsrustningar. Detta sker i samtal med Claes-Johan Larsson, styrelseledamot i vänföreningen och journalist. Efter visningen har vi en frågestund.

Anmäl dig till:
Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Sista anmälningsdag är 27 april.