Kalendarium

Deltagande i vänföreningens evenemang

Våra evenemang är öppna för medlemmar i Livrustkammarens Vänner. Du som ännu inte är medlem i vänföreningen är hjärtligt välkommen att bli det genom att betala medlemsavgiften.

Pris medlemsavgift

En person: 200 kr
Par och familj: 350 kr
Studerande: 125 kr

Blir du medlem nu gäller medlemskapet automatiskt till och med 31/12 2021.

Så här betalar du medlemsavgiften

Plusgiro 27 600-6
Swish 123 107 3329

Ange namn, adress och e-post. Får du inte plats med all information - skicka ett kompletterande mejl till lrkvanner@gmail.com

Så här anmäler du dig till evenemang

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55 senast angiven sista anmälningsdag. Efter att du har fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av deltagaravgiften till Plusgiro 27600-6 eller Swish 123 107 3329. Märk betalningen med datumet för evenemanget. Eventuell avanmälan sker senast angiven sista avanmälningsdag till Mårten Hougström på tel. 070-565 37 55.

 

Kommande evenemang:

 

Bernadottedynastin genom 200 år – föredrag via internet onsdagen den 25 november kl.19.00

I februari 1818 blev Karl XIV Johan Sveriges kung, vilket innebär att Bernadottedynastin år 2018 kunde fira 200 på tronen. Carl XVI Gustaf är den sjunde kungen från denna dynasti. Föredraget, som framförs av Mårten Hougström, ordförande i Livrustkammarens Vänner, kommer att handla om de sju kungarna, men självklart också deras drottningar och en del andra personer i Bernadottedynastin. Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion.

Föredraget har tidigare framförts 21 april 2020.

Sista anmälningsdag: 24/11. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 0 kr.

Drottning Josefina - föredrag via internet torsdagen den 3 december kl.18.00

Född i Italien och med släktband till såväl den franska kejsarfamiljen som den bayerska kungafamiljen kom Josefina som 16-åring till Sverige 1823 och gifte sig med kronprins Oscar. Då hade hon redan upplevt en hel del dramatik i sitt liv.

När svärfadern Karl XIV Johan avled 1844 besteg maken tronen som Oscar I och Josefina blev drottning. När hon som änkedrottning avled 1876 hade hon överlevt alla sina syskon och tre av sina fem barn. I det här föredraget berättar Mårten Hougström, ordförande i Livrustkammarens Vänner, om hennes spännande liv.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Livrustkammaren. Biljetter köps via Tickster. Medlemmar i Livrustkammarens Vänner får 50% rabatt på biljettpriset.I det här fallet arrangerar vi föredraget tillsammans med Livrustkammaren. Observera att det är Livrustkammaren som distribuerar möteslänkar till föredraget

Dynastin Holstein-Gottorp i Sverige - föredrag via internet onsdagen den 9 december kl.19.00


Gustaf III och hans bröder Karl och Fredrik Adolf. Målningen utförd av Alexander Roslin.

Mårten Hougström, ordförande i Livrustkammarens Vänner, berättar om den dynasti som regerade Sverige från 1751 till 1818 genom kungarna Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Karl XIII och om deras drottningar Lovisa Ulrika, Sofia Magdalena, Fredrika och Hedvig Elisabeth Charlotte. Efter föredraget ges möjlighet till frågor och diskussion.

Sista anmälningsdag 8/12. Kostnad: 0 kronor.

Drottning Victoria – föredrag via internet onsdagen den 13 januari kl.19.00

Drottning Victoria (1862-1930) - vem var hon? Mårten Hougström berättar om drottning Victorias uppväxt och familj i Baden och hennes liv som Sveriges drottning och Gustaf V:s gemål.

Sista anmälningsdag: 12/1. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 0 kr

Mångsysslaren Jean Eric Rehn - Föredrag i Hörsalen på Livrustkammaren torsdagen den 21/1 kl.17.30

Vi får åter besök av kultur och konsthistoriker Stina Odlinder Haubo, som denna gång berättar om arkitekt Jean Eric Rehn.

Jean Eric Rehn kan med rätta kallas den främste formgivaren av det sköna 1700-talet.
Född 1717 skolades han först vid Fortifikationen och sedan i Ritarakademien. 1740 reste han till Frankrike för att utbildas till kopparstickare i Paris. Innan han återvände hem sändes han som industrispion till den berömda sidentillverkningen i Lyon och väl hemma i Stockholm blev han snart Carl Hårlemans högra hand vid slottsbygget. Med tiden kom både herrgårdsbyggnader och Lovisa Ulrikas drottningkrona, samt det mesta däremellan, att realiseras efter Rehns ritningar. Han blev kungabarnens omtyckte teckningslärare och fick både titel - och lön! - som hovintendent.

Sista anmälningsdag: 18/1. Sista avanmälningsdag 14/1. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 150 kr.

Drottning Ulrika Eleonora den äldre – föredrag via internet torsdagen den 28 januari kl.18.00.

Ulrika Eleonora den äldre föddes i Köpenhamn 1656. Hon förlovade sig med Karl XI, men giftermålet fick vänta i flera år på grund av det skånska kriget. Mårten Hougström berättar om hennes uppväxt och familj i Danmark och hennes liv i Sverige efter giftermålet med Karl XI. Livrustkammaren kommer att sälja biljetter till föredraget, och vänföreningens medlemmar har 50% rabatt på biljettpriset. När biljetterna släppts till försäljning kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev med länk till biljettförsäljningen.

Sveriges mest okända konstskatt? – Föredrag via internet onsdagen den 3 februari kl.19.00

Lars Wesslau, tidigare ordförande i Livrustkammarens Vänner, berättar om vår oväderliga samling av av Adriaen de Vries statyer i Drottningholm och på Nationalmuseum samt om konstnären, hans tid och hur statyerna blev svenska.

Sista anmälningsdag: 2/2. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 0 kr.

Drottningholms slott – föredrag via internet tisdagen den 9 februari kl.19.00

Drottningholms slott uppfördes på 1600-talet på uppdrag av drottning Hedvig Eleonora. Mårten Hougström berättar om slottets historia, visar bilder från slottet, och berättar om de kungliga personer som haft största betydelse under slottets historia.

Sista anmälningsdag: 8/2. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 0 kr.

Drottningen - från landsmor till idealbild - Föredrag i Stensalen på Livrustkammaren söndagen den 21 februari 2021 kl. 14.00

Välkomna att lyssna på vår stipendiat 2020 historiker Avigail Rotbain som presenterar sin avhandling ”Könets krona. Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle.” Hennes forskning handlar om det i dag mycket aktuella ämnet drottningar och hur de framställts för allmänheten under 1600-, 1700- och 1800-talen.

Kungahuset fyllde länge en central funktion i samhället även under perioder när dess politiska inflytande var begränsat. Kungen var en viktig symbol men det var också viktigt att drottningen integrerades i monarkin. Trots stora politiska förändringar påverkades drottningrollen förvånansvärt lite under tidsperioden om än med en viss förskjutning från beskyddare till kvinnlig förebild.

Vi får följa fyra drottningar: Ulrika Eleonora d.ä., Lovisa Ulrika, Sofia Magdalena och Josefina. Avigail Rotbain utgår ifrån tillfällestryck, skrivna vid kungliga tilldragelser som bröllop, kröningar och begravningar.
I denna föreläsning får vi en intressant inblick i de olika drottningarnas personligheter och deras betydelse för allmänheten.

Sista anmälningsdag: 18/2. Sista avanmälningsdag 14/2. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 100 kr.

Drottning Maria Eleonora – föredrag via internet tisdagen den 23 februari kl.19.00

Cecilia Lagersvärd berättar om drottning Maria Eleonoras (1599-1655) uppväxt i Brandenburg, hennes liv som Sveriges drottning och Gustaf II Adolfs gemål.

Sista anmälningsdag: 22/2. Anmälan görs till Mårten Hougström via lrkvanner@gmail.com eller 070-565 37 55. Kostnad: 0 kr.