Kalendarium

Bli medlem i Livrustkammarens Vänner!

För deltagande i nedanstående evenemang krävs medlemskap i Livrustkammarens Vänner med undantaget är föredragen om Sveriges drottningar, som är öppna för alla, men medlemmar i Livrustkammarens Vänner har 50% rabatt på biljettpriset.

Just nu är det särskilt förmånligt att bli medlem. För endast en årsavgift blir du automatiskt medlem t o m 31/12 2020. Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem, 350 kr för par/familj och 125 kr för studerande. Medlemsavgiften betalar du till Plusgiro 27 600-6 eller Swish 123 107 3329.  Hjärtligt välkommen som medlem!

Frågor? Kontakta oss via lrkvanner(at)gmail.com

 

Temavandring Rosendal till Djurgårdsbrunn måndagen den 19 augusti, 18:00-20:00

Samling vid Rosendals trädgård, framför gårdsbutiken

Rosendals slott på 1840-talet, Djurgården, Stockholm. I förgrunden kung Karl XIV Johan, den förste Bernadottekungen i Sverige, med uppvaktning. Oljemålning av Axel Otto Mörner (1774-1852). Foto: Stockholms stadsmuseum

Vi vandrar förbi orangeriet, trädgården, Rosendals slott, längs den vackra Djurgårdsbrunnsviken och kanalen, över Djurgårdsbrunnsbron, förbi apotekarhuset, och avlutar vid Djurgårdsbrunns värdshus.
Efter den stärkande promenaden finns möjlighet att till självkostnadspris besöka Djurgårdsbrunns värdshus för lite samkväm. Ciceron är Cecilia Lagersvärd, auktoriserad stockholmsguide och styrelseledamot i vänföreningen.

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 14/8. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 60 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329 Märk betalningen 19/8. Avanmälan sker senast 14/8 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55

Maximalt antal deltagare är 30 personer. Med reservation för ev. ändringar.

 

Specialvisning av den nya basutställningen torsdagen den 29 augusti kl.17.00 på Livrustkammaren

Vi får en specialvisning av Livrustkammarens nya basutställning som öppnar 17 juni. Efter visningen inbjuder vi de som önskar att gå någonstans i Gamla Stan för att dricka eller äta till självkostnadspris. Ange i samband med anmälan om du önskar deltaga.

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 25/8. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 80 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329. Märk betalningen 29/8. Avanmälan sker senast 25/8 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55. Maximalt antal deltagare är 30 personer.

 

Visning av Svartsjö slott söndagen den 8 september kl.12.00 (FULLBOKAT)

Svartsjö har en spännande historia som går långt tillbaka i medeltiden, kanske ännu längre. Gustav Vasa och hans söner lät bygga ut det medeltida stenhuset till en originell slottsanläggning som också uppskattades av Gustav II Adolf.

Sedan Vasaslottet brunnit 1687 dröjde det nästan fyrtio år innan ett nytt slott uppfördes för Fredrik I. Det lilla jaktslottet, som ritades av Carl Hårleman med inspiration från de allra modernaste slotten i Frankrike, blev Sveriges första rokokobyggnad och en förebild för 1700-talets svenska herrgårdar.

Efter utbyggnad och en ny storhetstid som änkedrottning Lovisa Ulrikas sommarresidens, föll slottet i glömska för att i slutet av 1800-talet byggas om till tvångsarbetsanstalt. Sedan Kriminalvården lämnat slottet på 1960-talet stod det tomt och förföll under nästan trettio år innan Statens fastighetsverk lät restaurera det under åren 1994-2003.

Under utflykten till Svartsjö får vi både en visning av slottet och en vandring i den vackra och välbevarade parken tillsammans med Stina Odlinder Haubo, expert på 1700-talsmiljöer, kunnig och uppskattad ciceron. Efter visningen av slottet serveras räksmörgås och något att dricka i det trevliga slottscaféet.

Svartsjö slott är beläget på Färingsö i Ekerö kommun och det finns möjlighet att åka dit med SL-tunnelbana och buss. Linjerna 315 och 316 går from Brommaplan till Svartsjö slott. Samling sker framför slottet.

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 3/9. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 300 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329. Märk betalningen 8/9. Avanmälan sker senast 3/9 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55. Maximalt antal deltagare är 30 personer.

Slåtterfest vid Svartsjö. Oljemålning från omkring 1780 av Pehr Hilleström. 

 

Vänresa till engelska slott 19-22 september

Anmälningstiden har gått ut för denna resa, men vi planerar redan för en ny vänresa nästa år.


Buckingham Palace. Foto: Mårten Hougström

 

Visning av Karlbergs slott torsdagen den 3 oktober kl.17.30 (FULLBOKAT)

Karlberg är ett välbevarat slott med byggnader från 1600- och 1700-talet vackert beläget vid Karlbergssjön. Slottet har fått sitt namn efter sin förste ägare riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm, son till Karl IX och halvbror till Gustav II Adolf.

Magnus Gabriel de la Gardie som år 1669 förvärvade slottet byggde på 1670-talet om och till den gamla renässansbyggnaden med bland annat nya flyglar.  Samtidigt fick byggnadens interiör sin nuvarande praktfulla utformning. Arkitekt Jean de la Vallée ledde arbetet och anlade dessutom en stor barockpark.

År 1688 blev det ett kungligt slott då Karl XI förvärvade det. Kungafamiljen vistades mycket på Karlberg och Karl XII växte till stor del upp där. Efter att Gustav III gift sig med Sofia Magdalena fick de Karlberg som sitt lustslott.  År 1792 bildade Gustav III Kungliga krigsakademien på Karlberg. På 1790-talet tillkom med hjälp av arkitekt Gjörwell de långa kasernbyggnaderna för Krigsskolans behov. Teglet till dessa flyglar kom från Gustav III:s planerade slottsbygge i Hagaparken. Fortfarande utbildas här yrkesofficerare och är därmed världens äldsta krigsakademie på samma plats.

De rum som är mest kända på Karlberg är Raritetskammaren som är ett uttryck för det nya kulturintresset. Där hänger fortfarande Ehrenstrahls porträtt av Magnus Gabriel de la Gardie. Dessutom inrättades en stor festsal som fick namnet Konungssalen idag kallad Rikssalen. Båda dessa rum har fantastiska stucktak med låga väggar i förhållande till det tunga taket.


Karlbergs slott. Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbtet.

Vid slutet av 1700-talet gjordes Karlbergs slottspark om till en engelsk park, då tillkom promenadvägar och trädplanteringar.  I parken finns Dianas tempel som uppfördes år 1790 av Gustav III. Där finns även Karl XII:s ek som han brukade klättra i med sina syskon samt en minnessten över hans hund Pompe.

Samling framför slottet. För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 24/9. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 100 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329. Märk betalningen 3/10. Avanmälan sker senast 24/9 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55. Maximalt antal deltagare är 30 personer.

 

Föredrag om drottning Lovisa söndagen den 13 oktober kl.14.00 i Hörsalen på Livrustkammaren

Föredraget hålls av Mårten Hougström. Biljetterna, som släpps i mitten av augusti, säljs av Livrustkammaren via tickster.com och i Livrustkammarens butik.
Föredraget är öppet för alla intresserade, men medlemmar i Livrustkammarens Vänner har 50% rabatt på biljettpriset. 

 

En brud för kung och fosterland – föredrag torsdagen den 17 oktober kl.17.30 i Hörsalen på Livrustkammaren

Filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet Lena Rangström tidigare 1:e intendent vid Livrustkammaren gav 2010 ut boken "En brud för kung och fosterland" Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf, där hela den kungliga bröllopshistorien skildras. Varje bröllop och brudpar får här sin egen berättelse utifrån arkivmaterial, föremål, dagboksanteckningar, memoarer och brev.

Många prinsessor kom till vårt land som brickor i ett politiskt spel. Här berättar Lena Rangström om kontinuitet och förändring i de kungliga bröllopen genom fem århundraden alltifrån inledande förhandlingar, frieri, äktenskapskontrakt och hemgift - till brudhämtning, bröllopsceremonier och festligheter.


Karl XV:s och Lovisas förmälning 1850. Visar deras hemkomst till Kungliga slottet i Stockholm. Litografi av A.Weidel.

Kungliga bröllop är ett brett kulturhistoriskt ämne förutom ceremoniernas historia inkluderar det politisk historia och personhistoria som mode- och dräkthistoria, fest- och teaterhistoria.

Välkomna till ett spännande föredrag av Lena Rangström med djupa kunskaper i den kungliga bröllopshistorien. Föredraget äger rum i Livrustkammarens Hörsal och efteråt bjuds på lättare förtäring och ett glas vin i Stensalen.

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 14/10. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 200 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329 . Märk betalningen 17/10. Avanmälan sker senast 13/10 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55.

 

Vändagen onsdagen 6 november på Livrustkammaren

På Vändagen serveras traditionella bakelser i Café Lützen och Livrustkammarens Vänners och Katarina af Silléns stipendium delas ut. Mer information om evenemanget kommer finnas på vår hemsida samt skickas ut via e-post.

 

Föredrag om drottning Victoria söndagen den 17 november kl.15.00 i Hörsalen på Livrustkammaren

Föredraget hålls av Mårten Hougström och Cecilia Lagersvärd. Biljetterna, som släpps i mitten av augusti, säljs av Livrustkammaren via tickster.com och i Livrustkammarens butik. Observera att detta är samma föredrag som framfördes i Stensalen den 31 januari 2019.
Föredraget är öppet för alla intresserade, men medlemmar i Livrustkammarens Vänner har 50% rabatt på biljettpriset.

 

Märta Måås Fjetterströms mattor på Kungliga Slottet söndagen den 24 november kl.13.00

Vi får en visning av de mattor som inköpts till de kungliga samlingarna. Sedan MMF startade sin tillverkning i egen verkstad 1919 har kungafamiljen regelbundet köpt ur hennes produktion. Mattorna har alltid funnits i de mest privata rummen på de kungliga slotten. I år är det 100 år sedan hennes verksamhet startades och Kungen har tagit initiativ till en utställning om och med hennes verk. Mattorna visas i Rikssalen. Efter visningen går vi till Livrustkammaren för en enklare kaffebuffé. Vi träffas på Slottsbacken vid porten till Rikssalen.

För anmälan kontakta Mårten Hougström på lrkvanner(at)gmail.com eller 070-565 37 55 senast 20/11. Efter du fått klartecken att det finns plats sker inbetalning av 230 kr till Plusgiro 27600-6 eller Swish 1231073329. Märk betalningen 24/11. Avanmälan sker senast 20/11 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55.

 

Föredrag om drottning Hedvig Eleonora torsdagen den 5 december kl.17.30 i Hörsalen på Livrustkammaren

Föredraget hålls av Cecilia Lagersvärd. Biljetterna, som släpps i mitten av augusti, säljs av Livrustkammaren via tickster.com och i Livrustkammarens butik.
Föredraget är öppet för alla intresserade, men medlemmar i Livrustkammarens Vänner har 50% rabatt på biljettpriset.

Svenska
Topp-bild: