Alltid på Livrustkammaren

Utställningen om Sveriges kungliga historia

I utställningen får du ta del av berättelsen om Sveriges historia genom monarkin och personer kopplade till den, från Gustav Vasa till nutid.

Utställningen om Sveriges kungliga historia visar över 1000 föremål från Livrustkammarens samlingar, vackert utställda i rymliga montrar. Här finns interaktiva stationer med dofter, material och ljud som är tänkt att inspirera till ett nyfiket lärande om den svenska kungliga historien. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder. Den magiska känsla som idag finns i utställningen värnar vi om.

Vasatiden - Självständighet och maktkamp

I utställningens första rum visas rustningar och föremål från Vasatiden. Under 1500-talet blev Sverige ett enat och självständigt rike med en kungamakt som gick i arv och en kyrka som lydde under kungen.

Rum 1 om Vasatiden i museets utställning om Sverige kungliga historia

Stormaktstiden

I rum två i utställningen visas bland annat Drottning Kristinas kröningsmantel och Gustav II Adolfs stridshäst Streiff. Föremålen har en stark koppling till stormaktstiden.

Drottning Kristinas kröningsmantel i en utställningsmonter

De stora krigens tid

I rum tre finns föremål som Karl XI:s romerska rustning och Ulrika Eleonoras maskeradjacka från slutet av 1600-talet. Under andra halvan av 1600-talet var Sveriges geografiska utbredning som störst. Det var också en tid av ständiga krig.

190613_Lrk_vägledning_043_PRESS

Frihetstid och revolutioner

I rum fyra visas föremål som prinsessan Sofia Magdalenas brudklänning och hatten och masken som Gustav III bar vid maskeraden den 16 mars 1792. Sverige förlorade under perioden stora landområden.

Rum fyra i Utställningen om Sveriges kungliga historia. På bilden visas bland annat Sofia Magdalenas bröllopsklänning

Nationalism och nya ideal

I rum fem visas bland annat drottning Victorias klänning som hon bar till silverbröllopet 1906 och de röda sammetsstövlarna med påsydda guldkronor som Karl XIV Johan bar vid kröningen. 1800-talet kom med kris och dramatik. Det var inte längre självklart att den svenska monarkin skulle leva vidare.

nationalismens-nya-ideal.-nyjpg

Monarki i demokratins tidevarv

I det sista rummet i utställningen visas kungliga föremål från modern tid, som kronprinsessan Victorias myndighetsklänning från 1995. Här finns också den kungliga dopvaggan som tillverkades för Karl XI där prins Carl Philip och prinsessan Estelle har legat.

Livrustkammaren-utställningen-om-sveriges-kungliga-historia-tudelad

Planera besök

Hitta hit, se öppettider och guidade visningar.

Barn som tittar nyfiket upp på en rustning