1. Start
  2. Om museet
  3. Statens historiska museer

Statens historiska museer

Livrustkammaren är en del av myndigheten Statens historiska museer. Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår även museerna

Arkeologerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.

Besök Statens historiska museers webbplats