Kakor

Den här webbplatsen använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur.

Vi mäter dessutom trafiken för att kunna föra statistik till myndigheten Statens historiska museers årsredovisning. Livrustkammarens webbplatser drivs och förvaltas av myndigheten.

Om analysverktyget vi använder

Analysverktygen Google analytics använder JavaScript och kakor, och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till leverantörerna Google och lagras av dem på servrar i USA respektive EU. Så använder Google information från webbplatser