Svenska regenter

Från Gustav Vasa fram till den nuvarande regenten, Carl XVI Gustaf, har Sverige haft 23 regenter. Med den här regentlängden hoppas vi att du ska få lära dig lite mer om svenska kungligheter. Valspråken är de motton som Sveriges regenter har haft under historiens gång.

Så läser du regentnummer

Regentnummer är ett ordningsnummer som används för att skilja monarker med samma namn och nationalitet från varandra. Det är romerska siffror som används i kungliga namn.

Följande romerska siffror används för att titulera svenska monarker genom tiderna:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • III = 3
 • XX = 20

Det har betydelse om du sätter siffror före eller efter varandra:

 • IV = 4
 • VI = 6
 • XI = 11
 • IX = 9
 • XV = 15
 • XIV = 14
 • XVI = 16

Exempel: Den nuvarande kungens namn, Carl XVI Gustaf, uttalas Carl den sextonde Gustaf. X står för talet tio, V för fem och I för ett. De tre tecknen läggs ihop och blir summan sexton.