Det glittrar i Livrustkammaren

Det glittrar

En liten utställning om svenska kungligheters smycken

28 november 2014–16 augusti 2015

Ädelstenar, pärlor och ädla metaller. Livrustkammarens nya lilla utställning berättar om smycken med anknytning till svenska kungar och drottningar, prinsar och prinsessor från 1500-talet fram till idag. Föremålen har lyfts fram ur Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingar tillsammans med ett antal privata inlån av smycken från 1600-talet med koppling till Vasa- och Pfalzätten.

Smycken var långt fram i tiden reserverade för kvinnor och män i samhällets övre skikt. Historiskt är ädelstenar, pärlor och ädla metaller symboler för makt och rikedom. Kungliga smycken utgör en stor kunskapskälla när man vill studera smycken i ett historiskt perspektiv. Ofta har smyckena en alldeles egen historia. Vissa går att följa genom sekler från en generation till en annan, från en dynasti till en ny.