Bilder av Kristina

19 APRIL 2013 – 5 JANUARI 2014
 

Hyllad, hatad och ständigt aktuell. I utställningen ”Bilder av Kristina”  mötte vi en av Sveriges mest kontroversiella personer – drottning Kristina. Få har varit så omdiskuterade och bilderna av den svenska 1600-talsdrottningen är lika skiftande som motstridiga. I "Bilder av Kristina" samsades historia med nutid, historiska porträtt med samtidskonst, ljudinstallationer med autentiska föremål.

På hennes dödsdag, den 19 april, öppnade den första stora utställningen om drottning Kristina på nära 50 år. Kristina var barnet som aldrig fick vara barn, protestanten som blev katolik, kvinnan som kröntes till kung, drottningen som lämnade sin tron. I utställningen mötte vi föreställningar om Kristina sedd genom såväl historiens som vår egen tids ögon. Vad var det egentligen som formade bilden av henne? Hur har t ex maktstrukturer, religion och genus spelat in? Vi fick följa henne från ensam barndrottning till självständig kvinna i Rom och dagens ”Queer Queen”.

I utställningen visades kläder hon bar som 2-åring, hennes purpurfärgade kröningsmantel och unika dokument som hennes abdikationsakt. Vi mötte Kristinas många ansikten i historiska porträtt och samtidskonst. Ljud- och konstinstallationer gav nya perspektiv.

Ständigt aktuell, ofta kontroversiell

Kristinas liv har inspirerat till åtskilliga pjäser, böcker och filmer som ”Queen Christina” med Greta Garbo. Hennes historia har ifrågasatts, diskuterats och kommenterats. I samband med att hennes grav öppnades 1965 i Rom undersöktes t o m hennes kvarlevor för att fastställa om hon verkligen biologiskt var kvinna (och ja, det var hon).

Sedan 1990-talet har Kristinaforskningen fått förnyad aktualitet, bland annat genom ett tydligare internationellt anslag och genus- och queerperspektiv. I samband med att utställningen öppnade gav Livrustkammaren ut publikationen Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom med artiklar av ledande Kristinaforskare och experter från Vatikanbiblioteket. Boken finns fortfarande att köpa för 190 kr i museibutiken. Du kan även beställa boken via vår webbplats »

Kristinas handskriftsamling från Vatikanbiblioteket

Mellan 18 april och 8 september visades delar av drottning Kristinas samling av ovärderliga handskrifter i ett unikt samarbete med Vatikanen. Handskrifterna har nu lämnats tillbaka och bevaras i Vatikanbiblioteket.

_________________________________________________

UTSTÄLLNINGEN PÅGICK 19 APRIL 2013–5 JANUARI 2014
#BilderAvKristina

Utställningen "Bilder av Kristina" visades i samarbete med VatikanbiblioteketStorkyrkan, Riksarkivet och UD genom Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen, Ulla Gudmundson.

Utställningen har möjliggjordes genom generöst bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål