Bild av Karl X Gustav vid gravöppning.

Dödens teater

De kungliga har begravts med pompa och ståt i alla tider. De har balsamerats och klätts, dyrbara föremål har lagts i deras kistor. Undersåtarna har gått i stora processioner till påkostade begravningar.

Men väl i graven har de kungliga sällan fått vila i frid. I stället har deras gravar öppnats och kvarlevorna undersökts. Ofta i vetenskapens namn. 

Vi har valt ut sex kungar och drottningar från 1500-, 1600- och 1700-talen och berättar här om deras död, begravningar och när och hur deras gravar har öppnats.

Informationen kommer framför allt från Lena Rangströms bok "Dödens teater" som ges ut av Atlantis bokförlag.