Mästarprovet – en rustning blir till

Utställningen visas 23 oktober 2020 – september 2021

Hur ser en nytillverkad rustning ut skapad med en av Livrustkammarens, och Europas, finaste rustning som förebild? Hur går det till att göra en rustning och vad använder man för verktyg och metoder? I utställningen Mästarprovet får vi möta rustningsmakaren Albert Collins som har utfört ett mästarprov i just rustningssmide.

Högklassigt hantverk

I utställningens bilder och film får man ta del av tillverkningen som har skett med traditionella metoder med rekonstruerade verktyg från 1500-talet. Här finns den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen och delar att prova på egen hand. Välkommen och upplev ett helt unikt mästarprov i både kvalitet och hantverksskicklighet. Mästarprovet bygger på ett projekt där Albert Collins tillverkat en rustning som kan ha varit gjord i Sverige på 1560-talet. Syftet har varit att återinföra rustningsmakeriet som officiellt yrke som man kan ta gesäll och mästarbrev i.


Rustningen är ingen exakt kopia av någon av dem, men en trovärdig tolkning av något som kan varit tillverkat i Sverige på 1560-talet.

Samarbetspartner

Mästarprovet – en rustning blir till är en tillfällig utställning som visa på Livrustkammarens entresol och är ett samarbete med rustningsmakare Albert Collins.