Ett museum blir till

”Uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”

År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. Det la grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum.

Under 1500-talet var Livrustkammaren de svenska kungarnas vapenförråd. När Gustav II Adolf bestämde att hans kläder skulle bevaras för evigt innebar det starten för en museal tradition – att spara för att visa upp för eftervärlden. Ända sedan dess har det funnits möjlighet att se föremålen och minnas ägarnas liv och gärning.

Genom århundradena har sedan vapen och föremål som ceremonidräkter, hästmunderingar och vagnar förts över från den kungliga Klädkammaren och Hovstallet till Livrustkammaren. Dessa föremål har anknytning till de kungliga personerna och har huvudsakligen använts vid högtidliga tillfällen som bröllop, kröningar och begravningar.

Livrustkammaren flyttar runt

Livrustkammaren har inte alltid funnits i Slottet. Under Livrustkammarens långa historia har museet flyttat runt till flera olika platser. Sedan 1978 finns museet åter i Stockholms Slott.

Museet grundas i slottet Tre Kronor

I det gamla slottet Tre Kronor fanns sedan 1500-talet ett förråd av vapen och rustningar som användes av kungen personligen och hans egna trupper i krig. Detta förråd kallades Livrustkammaren. Här fanns också kläder, sadlar och rustningar som kungarna använde vid parader, torneringar, fester och jakter. Med tiden blev Livrustkammaren också ett förråd för omoderna vapen, gåvor och krigsbyten.

Livrustkammaren räknas som museum från år 1628. Då skänkte Gustav II Adolf de två dräkter som han bar när han sårades under det polska fälttåget. Sedan dess har kläderna varit utställda. När Gustav II Adolf stupade i Lützen 1632 sändes även hans blodiga kläder och skinnet av hans häst "Streiff" till Stockholm. Kläderna sparades på Slottet och hästhuden sattes upp på en träskulptur.

Samlingarna undkommer slottsbranden

På 1660-talet flyttades delar av Livrustkammaren från Slottet till Drottning Kristinas Lusthus vid Kungsträdgården. Här visades bl.a. Gustav II Adolfs dräkter, hästen Streiff, vackra sadlar och textilier. Utställningen räknades vid den tiden som en av Stockholms största sevärdheter. Kvar på Slottet förvarades rustningar, vapen och fanor.

År 1691 beslutade man att skapa en arsenal (museum för vapen) i palatset Makalös i Kungsträdgården, så vapen och rustningar flyttades dit tillsammans med föremålen från Drottning Kristinas Lusthus. Tack vare det klarade sig samlingarna när Slottet Tre kronor brann ner 1697. Livrustkammaren höll till i palatset Makalös under 100 år. Senare byggdes Makalös om till teater och Livrustkammaren flyttade till Fredrikshovs slott på Östermalm.

1800-talet

Under 1800-talet flyttade Livrustkammaren runt till flera olika lokaler i Stockholm. Man delade också upp föremålen. De dyrbaraste föremålen sändes till Slottet, fanorna och rustningarna placerades i Riddarholmskyrkan. Flertalet flyttades till den gamla slottsteatern "Confidencen" vid Ulriksdals slott.

Återförening i Arvfurstens palats

År 1850 samlade man åter ihop olika föremål i Livrustkammaren. Ny plats var nu Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg, där Utrikesdepartementet ligger idag. Från den Kungliga Klädkammaren kom dyrbara kläder som hade tillhört kungar, drottningar, prinsar och prinsessor och används högtidliga tillfällen.

Livrustkammaren blir ett modernt museum

Under åren 1865–1883 låg Livrustkammaren i Nationalmuseum. Nationalmuseum rymde inte bara konstsamlingar utan även de föremål som idag finns på Historiska museet. Livrustkammarens samlingar utökades bl a med de gamla kungliga paradvagnarna från Hovstallet och kung Karl XV:s stora vapensamling. Till slut fick Livrustkammaren inte längre plats i Nationalmuseum utan flyttade tillbaka till Slottet.

Vid den här tidpunkten utvecklades Livrustkammaren till ett modernt museum. Man började söka i gamla arkiv efter dokument som visade hur och när föremålen hade kommit till Livrustkammaren och vilka kungar som hade ägt dem. Nu upptäcktes att mycket som berättats om föremålen inte var sant utan legender och sagor. Forskningen publicerades i böcker och kataloger. Personal anställdes för att laga, rengöra och bevara föremålen.

71 år i Nordiska museet

När kungafamiljen behövde lokalerna i Slottet flyttades Livrustkammaren till Nordiska Museet på Djurgården. Där stod föremålen uppställda i stora hallen under åren 1906–1977.

Åter i Stockholms Slott

Sedan 1978 är Livrustkammaren tillbaka som hyresgäst i Stockholms Slott. Endast en liten del av alla föremål är utställda i museet, resten finns lagrade i magasin och tas fram till specialutställningar eller lånas ut till andra museer. Livrustkammaren har idag en av världens finaste samlingar av dräkter, vapen, vagnar och sadlar.