Vivat Regina

Drottning Kristina i Storkyrkan

Vivat Regina pågår till den 16 maj 2018

Drottning Kristina är tillbaka i Storkyrkan igen. I ett samarbete med Livrustkammaren kommer några av praktföremålen som användes vid hennes kröning att under våren 2018 ställas ut i Storkyrkan, på just den plats där de användes år 1650. Föremålen är helt unika, ytterst få länder i världen har bevarat kröningsrekvisita från barocken.

Utställningen undersöker hur Sverige på 1600-talet blev svenskt genom att både låta sig influeras av kontinenten och omforma dessa impulser till något eget. 

I samband med utställningen har Storkyrkan en rad programpunkter där intendenter från myndigheten medverkar. Biljetter bokas via Storkyrkan. 

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/vivat-regina