En vy över några av montrarna i utställningen
Foto: Erik Lernestål, Livrustkammaren/SHM (CC BY-SA 3.0).

19 april 2013 – 5 januari 2014

Bilder av Kristina

Hyllad, hatad och ständigt aktuell. I utställningen ”Bilder av Kristina” mötte vi en av Sveriges mest kontroversiella personer: drottning Kristina.

Få har varit så omdiskuterade och bilderna av den svenska 1600-talsdrottningen är lika skiftande som motstridiga. I "Bilder av Kristina" samsades historia med nutid, historiska porträtt med samtidskonst, ljudinstallationer med autentiska föremål.

Kristina var barnet som aldrig fick vara barn, protestanten som blev katolik, kvinnan som kröntes till kung, drottningen som lämnade sin tron. I utställningen mötte vi föreställningar om Kristina sedd genom såväl historiens som vår egen tids ögon. Vad var det egentligen som formade bilden av henne? Hur har till exempel maktstrukturer, religion och genus spelat in? Vi fick följa henne från ensam barndrottning till självständig kvinna i Rom och som ikon i HBTQI-kretsar.

Kristinas liv har inspirerat till åtskilliga pjäser, böcker och filmer som ”Queen Christina” med Greta Garbo. Hennes historia har ifrågasatts, diskuterats och kommenterats. I samband med att hennes grav öppnades 1965 i Rom undersöktes t o m hennes kvarlevor för att fastställa om hon verkligen biologiskt var kvinna (och ja, det var hon).

I samband med att utställningen öppnade gav Livrustkammaren ut publikationen Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom med artiklar av ledande Kristinaforskare och experter från Vatikanbiblioteket.

Kristinas brev

Drottning Kristina författade enorma mängder brev. I Riksarkivet finns den så kallade Azzolinosamlingen. I samlingen finns brev skrivna av Kristina till kardinalen Decio Azzolino. Breven är skrivna mellan 1666 och 1668, då Kristina vistades i Hamburg för att reda ut sina ekonomiska problem. Breven innehåller såväl personliga anteckningar som allmänna tankar kring pågående politiska händelser. (Foto: Jan Andersson, Riksarkivet. Public Domain.)

LRK_WEBB_Kristina_RA

Samarbetspartners

Utställningen "Bilder av Kristina" visades i samarbete med Vatikanbiblioteket, Storkyrkan, Riksarkivet och UD genom Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen, Ulla Gudmundson.

Utställningen möjliggjordes genom generöst bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

kristina2