Dräkter från tv-serien Game of Thrones som visades i utställningen Maktspel

5 november 2015 – 8 januari 2017

I råsilkets spår

En utställning om ett bortglömt kapitel i svensk historia: om svensk handel genom Ryssland med silke från Persien på 1680-talet.

Den idag bortglömda handeln med råsilke – lika viktig då som råoljan idag – styrdes på 1680-talet till svenska hamnar. Den sedan länge efterlängtade silkeslyckan blev förvisso kort. Krigsutbrottet 1700 förstörde förbindelsen med Persien över ryskt land. Kulturmöten med inte minst armenier och georgier i handelns spår lämnade avtryck i svenska arkiv, bibliotek och museer.

Spännande föremål

Föremålen som visades var bland andra drottning Kristinas silkesrock, en sabel i guld från shahen i Isfahan, en kommandoklubba från Armenien, en dolk från Georgien och Olof Rudbecks hela bok Atlantica.

Livrustkammaren-tidiagare-utställning-i-råsilkets-spår-960x1080
Utställningslokalen med dräkter

Silkesodling

Intill Karl XI:s praktkaross från 1696, längs in i museets källarvalv, fanns berättelsen utställd om hur drömmen om silke till Sverige blev verklighet då karossen var ny. Kungens sändebud Ludvig Fabritius och hans resor till Persien, de armeniska köpmännen och den georgiske prinsen i Stockholm! Allt detta är ett stycke svensk historia okänd för de flesta.

lm_dig22395

Du kanske även är intresserad av