Närbild av broderad klänning.

Sofia Magdalenas brudklänning

Skräddare Johann Adam Ströver skriver i sin räkning den 4 april 1766: "Ein Drap d’Argent Robe de Cour gemacht", tillverkat en hovklänning i silvertyg. Några få ord med stor betydelse.

Klänningen var en av flera dräkter i danska prinsessan Sofia Magdalenas garderob. Hon hade varit trolovad med Sveriges kronprins Gustav sedan 1751, då hon var fem år gammal. Tanken var att de två kungligheternas äktenskap skulle främja freden mellan Danmark och Sverige. Inför bröllopet 1766 tillverkade skräddare Ströver bland annan hennes bröllopsklänning, en robe de cour av drap d'argent.

Vigseln skedde som brukligt vid två tillfällen, en gång i brudens hemland med en representant för brudgummen närvarande och en gång officiellt med den riktige brudgummen i hans hemland. När vigseln i Danmark var avslutad kom en beskrivning av ceremonin i Stockholms Post Tidningar den 20 oktober 1766:

Hennes Kongl. Höghet war klädd i en ganska dyrbar Klädning af Silfwer Moir och hade på hufwudet en med Juveler ganska rikt besatt Gull-Krona. Hennes Släp blef upburit utaf Håfmästerrinnan Fröken von Trolle och Fröken v. Rabe.

Den sjätte november, efter vigselceremonin i Stockholm, meddelade Inrikes Tidningar:

Deras Kongl. Högheter Kron-Printsen som war klädd i glacé d’argent rikt broderad med Gull, och Kron-Prinsessan med Krona rikt besatt med Jouveler, och i en Klädning af Silfwer-tyg med Silfwer-Gaze, hwars släp blef upburit af Dess 3 Håf-Fröknar.

Efter vigselceremonin i Stockholm har klänningen förts över till Kungliga klädkammaren. Det exakta årtalet är inte bekant, men 1773 är första gången den förekommer i inventarielistorna. Det kan vara så att den först har ingått i hennes egen garderob som kronprinsessa och sedan övergått i statlig ägo då hon blev drottning. Redan 1774 noteras i samma inventarium att en stor mängd band, prydnader, namnchiffer och liknande har utkvitterats från klädkammaren för att utbrännas, det vill säga smältas ned till rent silver.

Klänningen i närbild

Klänningen är fortfarande efter mer än 250 år skimrande och spektakulär. Den är dessutom värd en närmre titt. Klicka på punkterna och läs mer.

Sofia Magdalenas silverskimrande brudklänning
Silverklänningen bakifrån med ett långt släp.

Dokumenterat för dig

Sofia Magdalenas bröllopsklänning finns dokumenterad genom historien. Först i samband med skräddarräkningen 1766, sedan i inventariet 1773. Därpå följer inventarier från 1790, 1855 och 1866. Idag finns klänningen tillgänglig via museets samlingsdatabas.

OBS: Sökfunktionen ger träffar från samtliga sex museer i myndigheten Statens historiska museer.

Handskrivet dokument.

Ett urval av andra kungliga berättelser