Närbild av klänning från 1700-talet.

Kläder och smycken

I Livrustkammaren visas cirka 1 200 föremål. Ungefär en tredjedel är textilier. Här finns praktfulla dräkter som berättar om sagolika kröningar, bröllop, dop och begravningar vid hovet.

Eftersom tyg, ädla metaller och stenar var dyrbara, krävde regenterna att allt skulle förtecknas noggrant. Vid kristider kunde man sälja kläder eller smälta ner det som innehöll metall för att skaffa pengar. Föreståndarna för klädkammaren sparade därför även omoderna klädesplagg från tidigare århundraden. Efter hand ställde man ut vissa av de mer betydelsefulla dräkterna för att besökare skulle kunna se dem.

Urval ur museets samling

Hur tar vi hand om dräkterna?

Hur bevarar man en silverdräkt från 1700-talet? Tvättas den med tvål och vatten eller dammsuger man den?

Sykit och handskar.