Erik XIV:s rustning i närbild

En inblick i ett av Livrustkammarens mer exklusiva föremål

Konung Eric begaf sig igenom Östergiötland genast up til Stockholm, och drog in i Staden den 22 Octobris med stor triumph, nästan på det sättet, som de Romerske Consules fordom triumpherade.

Kung Erik XIV red in i Stockholm 1564 efter ett lyckosamt krig mot Danmark. Triumftåget med soldater, krigsbyten och krigsfångar kantades av vävda tapeter, fyrverkerier och mängder av människor. Och eljest war där mycket annat prål, både med skjutande och annat mera, som här nu icke alt behof giöres at uprepa och beskrifwa, som historikern Erik Jöransson Tegel skrev senare.

Vid triumftåget red kungen på en bepansrad häst, klädd i en rikt utsmyckad rustning. Rustningen var inte främst avsedd för strid, utan var tillverkad för att imponera.

Flera hantverkare hade samarbetat för att tillverka rustningen. En harneskmakare i Arboga slog den. Dekoren utfördes i Antwerpen. En konstnär ritade dekoren och guldsmeden Eliseus Libaerts drev upp relieferna, skapade mönster och la guldornament.

Här finner kan du titta mer i detalj på de olika delarna.

Erik XIV:s rustning fram- och bakifrån samt en rund sköld som hör till

Erik XIV:s rustning i 3D

Urval av andra kungliga berättelser