Vapen och rustningar

Vapen och rustningar är en central del av Livrustkammarens samlingar och sedan 1500-talet har det funnits en rustkammare för bland annat kungliga vapen.

De kunde självklart användas i krig och vid jakt, men var också en del av manifestationen av kungamakten vid riddarspel och i storslagna ceremonier. I utställningen visas inte mindre än 100 olika vapen. Det rör sig om allt ifrån en bondes stridslie från Dalupproret 1743 till flintlåsvapen med silverinläggningar ur Ludvig XIV:s gåva till Karl XI 1673. Förutom Gustav Vasas egen rustning från 1540 finns också fem andra rustningsgarnityr utställda, liksom ett trettiotal enskilda sköldar, hjälmar, harnesk och kyller. De flesta av dessa föremål har burits av eller tillhört de kungliga.

Urval av vapen och rustningar