1. Start
  2. Om museet
  3. Forskning och bibliotek

Forskning och bibliotek

Forskare, studerande och andra intresserade är välkomna att kontakta oss med frågor om forskningsprojekt, bibliotek, samlingar och bilder.

Forskning och utveckling

Livrustkammaren arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Mycket av vår verksamhet syftar till att producera ny kunskap kring kulturarvet. Livrustkammaren är en del av myndigheten Statens historiska museer och all vår forskning samordnas av dess centrala forsknings- och utvecklingsenhet.

Livrustkammaren-shm-forskning-960x1080

Samlingsbesök

Vill du studera föremål eller göra ett besök i våra samlingar? Du är välkommen att kontakta vår Samlings- och forskningsavdelning.

Nål. tråd och handskar som ligger på ett bord och väntar för att användas i anslutning till en konservering.

Bibliotek

Biblioteket i Livrustkammaren är ett offentligt specialbibliotek som innehåller cirka 40 000 böcker och cirka 100 publikationer. De huvudsakliga ämnesområdena i biblioteket är vapen och rustningar, fäktning, jakt, militär historia, textil, tyger, dräkt vagnar, hästsport och heraldik.

Boka besök
Biblioteket är endast öppet för bokade besök. Kontakta Anja Kujala, ansvarig för biblioteket, för tidsbokning på anja.kujala@shm.se

Bokhyllor i Livrustkammarens bibliotek

Föremålsbilder

De flesta bilder på föremål från samlingarna är licensierade med CC BY vilket innebär att de är fria att använda, under förutsättning att upphovsman och/eller Livrustkammaren anges i samband med bildens publicering.

Om du har frågor om föremålsbilder kan du mejla dina frågor till bilder@shm.se

Kamera som fotograferar Sofia Magdalenas bröllopsklänning mot en vit backdrop

Lån av föremål ur våra samlingar

Myndigheten Statens historiska museer, som Livrustkammaren är en del av, bedriver en omfattande utlåningsverksamhet till utställningar vid museer och andra institutioner i Sverige och utomlands.

Rustning tillsammans med ett kungligt porträtt

Frågor och svar om föremål

Vi utför inga värderingar av historiska föremål. Vi utfärdar heller inte äkthetsintyg. Har du hittat ett gammalt föremål eller vill skänka ett föremål till museets samling, kan du kontakta vår samlingsavdelning.

Detaljer av en rustning ur samlingen