1. Start
  2. 1809 – Rikssprängning och begynnelse, 200- årsminnet av Finska krige

1809 – Rikssprängning och begynnelse, 200- årsminnet av Finska krige

- Finska kriget och förlusten av Finland är den enskilda mest dramatiska och viktiga händelsen i vår historia, säger Per Sandin, den svenska utställningskommissarien för utställningen 1809 – Rikssprängning och begynnelse, 200- årsminnet av Finska kriget som öppnar den 6 juni

- Finska kriget och förlusten av Finland  är den enskilda mest dramatiska och viktiga händelsen i vår historia, säger Per Sandin, den svenska utställningskommissarien för utställningen 1809 – Rikssprängning och begynnelse, 200- årsminnet av Finska kriget .

Utställningen skildrade den dramatiska händelseutveckling som ledde fram till att Sverige och Finland gick skilda vägar och de konsekvenser detta förde med sig.

Den 21 februari 1808 passerade ryska trupper Kymmene älv, som då utgjorde gräns mellan Sverige och Ryssland. Och kriget inleddes, det som i historieböckerna kallas för Finska kriget.

Ett och halvt år senare avslutades kriget. Sverige tvingades ingå en hård fred vars villkor dikterades av den ryske kejsaren Alexander I. Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium, ungefär motsvarande dagens Finland, och en fjärdedel av sin befolkning. En drygt 600-årig svensk-finsk riksgemenskap upphörde.

Utställningen hade ett brett historiskt anslag med cirka 500 föremål där några är av det mer spektakulära slaget. Den producerades av Livrustkammaren i Stockholm och Finlands nationalmuseum i Helsingfors. Och visades först på Finlands nationalmuseum, där den hade stora publika framgångar.
Utställningen visades i Livrustkammaren 10 januari 2010.

Utställningen kompletteras med en fyllig utställningskatalog med fördjupande artiklar.

Märkesåret 1809 är ett regeringsprojekt som uppmärksammar att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. Syftet med projektet är att stärka samhörigheten mellan Finland och Sverige. Utställningen står under beskydd av H.M. Konung Carl XIV Gustaf och republiken Finlands president Tarja Halonen.

1809 – Rikssprängning och begynnelse, 200- årsminnet av Finska krige