1. Start
  2. 28 000 glasnegativ från Livrustkammaren klara för digital nedladdning

28 000 glasnegativ från Livrustkammaren klara för digital nedladdning

Ett långvarigt digitaliseringsprojekt har äntligen nått i mål. I närmare tio år har stiftelsen Föremålsvård hjälpt Livrustkammaren att digitalisera en stor glasnegativsamling. Nu finns över 28 000 glasnegativ i högupplöst, digital form tillgängliga för nedladdning.

Ett långvarigt digitaliseringsprojekt har äntligen nått i mål. I närmare tio år har Stiftelsen Föremålsvård hjälpt Livrustkammaren att digitalisera en stor glasnegativsamling. Nu finns över 28 000 glasnegativ i högupplöst, digital form tillgängliga för nedladdning.

Bilderna föreställer framför allt Livrustkammarens föremål, men det finns även en del föremåls- och interiörbilder ur andra museisamlingar, dokumentationsbilder som visar olika kungliga ceremonier och en del annat. De äldsta bilderna är från 1800-talets slut och de nyaste är tagna i början av 1970-talet.

Själva fototekniken, att exponera bilder på glas, kan ge väldigt detaljerade bilder. Det är anledningen till att Livrustkammaren valde att fortsätta fotografera föremål med glasnegativ trots att andra fototekniker fanns tillgängliga. Glasnegativen är dock mycket känsliga och skadas lätt vid hantering, så i längden blev det opraktiskt att fortsätta på det spåret.

Bilderna finns nu tillgängliga i vår databas på nätet och kan laddas ned av den som vill. Ca 10 000 av dem finns även på Wikimedia Commons – både i positiv och negativ version – och så småningom kommer alla bilderna att finnas där.

Se  http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus

Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Livrustkammaren_och_Skoklosters_slott_med_Stiftelsen_Hallwylska_museet

Tillgänglighet & bevarande

Att publicera högupplösta bilder under fria licenser är en fråga om både tillgängliggörande och bevarande. Samtidigt som många fler användare kan få tillgång till bilderna, så gör digitaliseringen också att vi kan unvika hantering av känsligt material, så att det håller för framtiden.

Läs mer på http://digitalamuseetsblogg.lsh.se/

Stiftelsen Föremålsvård http://www.sfmv.se/

Om Digitala Museet

Digitala museet är en enhet i museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH). Samordnare för digitaliseringsprojektet av glasnegativen är Fredrik Andersson. Kontakt: fredrik.andersson@lsh.se

Chef för digitala museet inom myndigheten är Karin Nilsson. Kontakt: karin.nilsson@lsh.se

LN_B06192_009072_edit

Fotograf: Livrustkammaren