1. Start
  2. Årets museum 2015 – Livrustkammaren en av tre nominerade

Årets museum 2015 – Livrustkammaren en av tre nominerade

Livrustkammaren är tillsammans med Arbetets museum och Marinmuseum nominerad till det prestigefulla priset Årets museum 2015. Priset syftar till att uppmärksamma museer som lyckats skapa en framåtsiktande, innovativ verksamhet som nått en bred publik. Samtidigt som det inspirerar andra museer att våga satsa framåt. - Nomineringen känns otroligt rolig och hedrande, säger museichef Malin Grundberg.

Livrustkammaren i Stockholm är tillsammans med Arbetets museum i Norrköping och Marinmuseum i Karlskrona nominerad till det prestigefulla priset Årets museum 2015. Priset syftar till att uppmärksamma museer som lyckats skapa en framåtsiktande, innovativ verksamhet som nått en bred publik. Samtidigt syftar det till att inspirera andra museer att våga satsa framåt. - Nomineringen känns otroligt rolig och hedrande, säger museichef Malin Grundberg, den är ett bevis på att vi jobbat på ett stimulerande och inspirerande sätt, både för vår publik och för andra museer.

Juryns motivering
”Livrustkammaren har arbetat framgångsrikt och nyskapande med att på ett mångsidigt vis synliggöra samlingarnas värde för dagens och framtidens samhälle – vilket ökar kunskapen och medvetenheten om kulturarvet. Museet diskuterar ständigt historiebruk, genus, maktrelationer och normkritik och nya grepp har gett stort genomslag och mervärde samt visat på museernas unika förutsättningar för transmedialt berättande. I arbetet för ett öppet samhälle, med livslångt lärande och genom att lyfta in populärkultur nås nya grupper, större mångfald och fler besökare.

Utdelning – finalist, årets utställning!
Vinnaren av utmärkelsen Årets museum 2015 tillkännages under den första dagen på Museernas Vårmöte i Sigtuna den 15 april. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke och består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom. Förra året valdes Göteborgs stadsmuseum. Vid årsmötet utses också Årets utställning där Livrustkammaren med utställningen Maktspel ett kostymdrama i Livrustkammaren också är en av tre finalister.

Tidigare vald till årets museum
Livrustkammaren valdes till årets museum för närmare tjugo år sedan. Under årens lopp är det få Stockholmsmuseer som fått det ärorika priset. Judiska museet erhöll priset första året, 1994, och Moderna museet år 2003.

Hur går det till...
Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till en jury med representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. När nu juryn utsett finalisterna besöks de tre nominerade museerna. Särskilt museets förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet granskas men även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har stor betydelse för bedömningarna.

Årets museum 2015 – Livrustkammaren en av tre nominerade

Gustav IIII:s bevarade kläder från maskeradbalen

Fotograf: Erik Lernestål
Den 16 mars 1792 blev kungen skjuten på Operan under en maskeradbal. Han träffades i ryggen. Skadan var inte omedelbart dödande. Kungen avled först den 29 mars.

Livrustkammarens nya entré och butik

Fotograf: Jens Mohr
I slutet av november öppnade vi vår nya entré med butik. Den harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

En visning genom Sveriges kungliga historia

Fotograf: Erik Lernestål