1. Start
  2. Besöksrekord för Livrustkammaren

Besöksrekord för Livrustkammaren

​Under 2016 slog Livrustkammaren besöksrekord. Efter införandet av fri entré i februari ökade besöksantalet stort till museianläggningen, från 270 000 till 450 000 besökare! Vissa månader var antalet besökare mer än dubbelt så många jämfört med föregående år. Under flera av årets helger har Livrustkammaren tagit emot mellan två och tre tusen besökare.

Under 2016 slog Livrustkammaren besöksrekord. Efter införandet av fri entré i februari ökade besöksantalet stort till museianläggningen, från 270 000 till 450 000 besökare! Vissa månader var antalet besökare mer än dubbelt så många jämfört med föregående år. Under flera av årets helger har Livrustkammaren tagit emot mellan två och tre tusen besökare.

- Det är mycket glädjande att så många vill komma till Livrustkammaren och att fri entré så påtagligt lett till fler besök, säger museichef Malin Grundberg. Vi har satsat extra mycket just på det publika mottagandet med bland annat fler museivärdar och lokalvårdare. Vi vet att det är viktigt att alla får ett bra välkomnande och tydlig information om museet, även om de inte behöver köpa en biljett. Vi vill att besökarna får ut mesta möjliga av sin stund i museet. Under 2017 kommer vi att finslipa vårt erbjudande för att passa fri entré ännu bättre bland annat genom att erbjuda gratis kortare introduktioner fyra gånger dagligen.

Även bland de yngre målgrupperna har besöken ökat, siffran för barn och ungdom under 19 ökade med mer än 50 procent under 2016. Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum, som erbjuder många aktiviteter för barn, ser en klar ökning bland barnfamiljerna. Bland annat lockade den nyss avslutade utställningen Så gör Prinsessor och prinsar en stor publik liksom till museets barnvisningar och Riddarklubbens aktiviteter.

Kontakt:

Malin Grundberg, museichef Livrustkammaren

Tel 08 - 402 30 40

Malin Grundberg, museichef

Fotograf: Erik Lernestål
Malin Grundberg är historiker och har doktorerat vid Stockholms universitet på en avhandling om kungliga ceremoniers form och förändring under 1500- och 1600-talet i Sverige. Efter en tid vid Historiska museet tillträdde hon som chef vid Livrustkammaren för tre år sedan.