1. Start
  2. Drottning Kristina är tillbaka i Storkyrkan

Drottning Kristina är tillbaka i Storkyrkan

I ett unikt samarbete mellan Livrustkammaren och Storkyrkan i Gamla stan visas i vår några riksklenoder som användes vid drottning Kristinas kröning år 1650. Fyra centrala föremål från hennes kröning 1650 ställs ut i högkoret, just på den plats där kröningen skedde i Storkyrkan.

I ett unikt samarbete mellan Livrustkammaren och Storkyrkan i Gamla stan visas i vår några riksklenoder som användes vid drottning Kristinas kröning år 1650. Utställningen heter Vivat Regina och föremålen är unika; ytterst få länder i världen har bevarat kröningsrekvisita från barocken . Fyra centrala föremål från hennes kröning 1650 ställs ut i högkoret, just på den plats där kröningen skedde i Storkyrkan.

Utställningen pågår mellan 23 februari och 15 maj och i den undersöks hur Sverige på 1600-talet blev svenskt genom att både låta sig influeras av kontinenten och omforma dessa impulser till något eget. I Storkyrkan kommer dessutom flera programpunkter äga i rum:

Program fredagar kl 19

Invigningen 23 februari. Obs! Kl 18. Så blev Sverige blir svenskt på 1600-talet. Historikern Gunnar Wetterberg från Fråga Lund. 
2 mars. Drottning Kristinas kröning. Så gick det till och så lät det! Sofia Nestor från Livrustkammaren, Martin Blomquist och Michael Waldenby, orgel.
9 mars. Kristina, muserna och museerna. Representanter för Gamla stans sju
museer berättar hur de på olika sätt formats av Stormaktstiden eller förvaltar
Kristinas arv.
16 mars. Musik som en spegel av samhället: franskt och tyskt som politik och som ton. Mattias Wager, domkyrkoorganist, och Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
13 april. Minnet av fornstora da’r. Under 1700-talet skapas myten om Stormaktstiden och Skoklosters slott blir Sveriges första turistmål. Gösta Sandell, intendent vid Statens Historiska Museer.

Program onsdagar kl 17

28 februari. Land ska med lag byggas. Under 1600-talet förstärktes en rad lagar
och förordningar som förändrade vardagen för många svenskar. Gösta Sandell,
intendent vid Statens Historiska Museer.
14 mars. Madrid, Rom och Paris formade 1600-talets Stockholm med hjälp av
textilier, arkitektur och idéer
. Ann Grönhammar från Livrustkammaren samtalar
med Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
4 april. Att inreda ett svenskt hem. Knut Knutsson från Antikrundan berättar om stormaktstidens inredningsideal.
18 april. ”Svensk” psalm. Blev ett sjungande Sverige mer svenskt? Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan, och Michael Waldenby, orgel.

Kröningsmantel

Fotograf: Livrustkammaren
Drottning Kristinas kröningsmantel visas i Storkyrkan