1. Start
  2. Gustav Adolfsdagen i Livrustkammaren med fri entré

Gustav Adolfsdagen i Livrustkammaren med fri entré

Var ska 6 november firas? Jo i Livrustkammaren. Museet som grundades av Gustav II Adolf redan på 1620-talet, när han återvände från strider i Polen. Här finns hästen Streiff, som kungen red på när han dödades en dimmig morgon den 6 november 1632. Här finns också hans kyller, rocken av sämskat älgskinn, som kungen bar morgonen den 6 november. Livrustkammarens vänner bjuder på entrén denna dag

Gustav II Adolf – föreläsning om återlämnad  krigstrofé
Var ska 6 november firas? Jo i Livrustkammaren.  Museet som grundades av Gustav II Adolf redan på 1620-talet, när han återvände från strider i Polen.  Här finns hästen Streiff, som  ”hjältekonungen från Norden” red på när han dödades  en dimmig morgon den 6 november 1632.  Här finns också hans kyller, dvs  rock av sämskat älgskinn, som kungen bar morgonen den 6 november.  Den togs av fienden, som krigstrofé, men återlämnades av österrikiska staten efter I:a världskriget. Hur detta gick till ges denna dag en specialföreläsning  Dansös eller kyller? Hur skulle Österrike tacka Sverige?Jenny Öhman, fil dr i historia vid Wiens universitet, berättar om varför och hur ett av de mest kända föremålen idag i Livrustkammaren kom till museet i maj 1920. Föreläsningen kostar 100 krCafé Lützen med Gustav Adolfsbakelse med Livrustkammarens Vänner
Dagen börjar med Café Lützen som uppstår en dag om året. I den vackra Stensalen med utsikt över Logården serveras den läckra Gustav Adolfsbakelsen, framröstad av svenska folket i radioprogrammet Meny, i PI, för drygt tio år sedan. Café Lützen har öppet mellan 11 och 15.
Slaget vid Lützen är temat för dagens visning kl 14. Livrustkammarens vänner står för Café Lützen och bjuder på entrén.

Årets stipendium från Livrustkammarens Vänner  tilldelas i år historiker Cristina Prytz
Arbetet med Cristina Prytz doktorsavhandling ”Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal” renderar till stipendiet. Motiveringen är ”Avhandlingen studerar ett något ålderdomligt ämne i historievetenskapen, donationspolitiken under 1600-talet.
Stipendiaten lyckas emellertid levandegöra materien på ett spännande och nydanande sätt. Den aktuella avhandlingen bidrar till den stora diskussionen om statsformeringsprocessen i Europa under tidig modern tid. Stipendiaten visar också att denna process hade en tydlig genusaspekt.”
Kl 16 ger Cristina en kort föreläsning kring sin avhandling. Till vardags har Cristina en forskartjänst på Historiska institutionen vid Uppsala universitet och arbetar för tillfället med en undersökning om ensamstående kvinnor och män och deras arbete under perioden 1400-1800. 


Gustav II Adolf

Fotograf: Skoklosters slott
Var ska 6 november firas? Jo i Livrustkammaren. Museet som grundades av Gustav II Adolf redan på 1620-talet, när han återvände från strider i Polen. Här finns hästen Streiff, som kungen red på när han dödades en dimmig morgon den 6 november 1632.

Gustav Adolfsbakelsen

Fotograf: Göran Schmidt
Sedan 1800-talets slut har Gustav Adolfsbakelser bakats i Sverige till minne av en av Sveriges riktigt stora kungar. Bakelsen har aldrig haft ett enhetligt recept, den har njutits i sina olika former genom ett drygt sekel. Dennaläckra skapelsen är resultatet av en tävling som anordnats av Livrustkammarens vänförening, Gastronomiska Akademiens vänförening samt radioprogrammet Meny för 9 år sedan.