1. Start
  2. I purpurn född

I purpurn född

En liten utställning om kungliga födslar och dop Ett barn som föds till tronen är en statens tillhörighet, skrev en gång drottning Kristina. Och ett kungligt barns ankomst till världen var och är en händelse av nationell betydelse. ”I purpurn född” innehåller föremål från fem sekel – Karl XI:s vagga, dopkläder, medaljer och statsdokument.

 En liten utställning om kungliga födslar och dop

Ett barn som föds tronen är en statens tillhörighet, skrev en gång drottning Kristina. Och ett kungligt barns ankomst till världen var och är en händelse av nationell betydelse.  ”I purpurn född” innehåller föremål från fem sekel – Karl XI:s vagga, dopkläder, medaljer och statsdokument. Ceremonier – glädjefyllda och betydelsebärande – som omger och omgav ett kungligt barns födelse och dop uppmärksammas också i den lilla utställningen längs in i Livrustkammarens källarvalv, som öppnar den 15 maj. 

Bakgrund - oljemålning av Elias Martin, Nationalmuseum. i förgrunden ”Christningskläder”

Fotograf: Jens Mohr
Från Slottskyrkan då Gustav III:s andre son, hertigen av Småland, döptes 1782 Oljemålning av Elias Martin.Nationalmuseum. ”Christningskläder” använda vid prins Gustav (III):s dop 1746, därefter vid samtliga kungliga dop fram till 1807. En gåva från prins Gustav (III):s mormor, drottningen av Preussen. Kungl. Husgerådskammaren

Porträtt av babyprinsen Gustav (III) och ”Christningskläder”

Porträtt av babyprinsen Gustav (III). Pastell av G Lundberg 1747, Nationalmuseum ”Christningskläder” Dopkåpa, två mössor (pojk- & flickmodell), tröja. Doputstyrseln var en gåva från prins Gustav (III):s mormor, drottningen av Preussen. Bakgrund – Interiör från Slottskyrkan då Gustav III:s andre son, hertigen av Småland, döptes 1782. beskuren bild av Oljemålning av E Martin, Nationalmuseum