1. Start
  2. Kulturministern besöker Spöket Laban i Livrustkammaren

Kulturministern besöker Spöket Laban i Livrustkammaren

I början av maj öppnades utställningen Spöket Laban i slottet Gomorronsol i Livrustkammaren. Målgruppen är förskolebarn, två tom sex år och syftet med utställningen är att stimulera vuxnas läsande för små barn. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har stort engagemang i läsfrämjande verksamheter och besöker därför utställningen på fredag. Där får hon också möta en förskolegrupp.

I början av maj öppnades utställningen Spöket Laban i slottet Gomorronsol i Livrustkammaren. Målgruppen är förskolebarn, två tom sex år och syftet med utställningen är att stimulera vuxnas läsande för små barn. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har stort engagemang i läsfrämjande verksamheter och besöker därför utställningen på fredag. Där får hon också möta en förskolegrupp.

Böcker för flera generationers barn
Inger och Lasse Sandbergs böcker om Lilla Spöket Laban och de andra invånarna i källaren till slottet Gomorronsol har fängslat flera generationers barn sedan den första boken kom ut för nästan 50 år sedan, 1965.Lekfull utställningsmiljö med läshörna
Livrustkammarens yngsta besökare erbjuds en fantasifull utställningsmiljö att leka och läsa i med många interaktiva moment från Spöket Labans värld. Barnen får hjälpa Laban och Lillprins Bus att spöka, leka i spökfamiljens kök eller lyssna på sagor i läshörnan. Museets föremål sätts också in i ett sammanhang som är tillgängligt för barn.

Stimulera till högläsning
Med Spöket Laban riktar sig museet för första gången till barn som är så små som två år i en utställning. Andelen föräldrar som läser högt för sina barn varje dag har sjunkit de senaste tio åren. Detta påverkar i sin tur barnens eget läsande.
Läsförmågan behöver stärkas och läsförståelsen förbättras.  Att öka och förbättra barns och ungdomars läsning är en fråga som lyftes fram i regeringens proposition Läsa för livet i höstas.

Stort intresse
Vernissagedagen lockade hela 3000 personer. Det är glädjande att yngre besökare nu hittar till oss i än större utsträckning än tidigare. Intresset från andra museiinstitutioner är stort och museet har redan fått intresseförfrågningar från andra museer om att ta utställningen vidare efter utställningsperioden.Spöket Laban i slottet Gomorronsol  pågår fram till 2 november 2014