1. Start
  2. ​Kungliga begravningar – dåtidens massmedia. Dödens teater i Livrustkammaren

​Kungliga begravningar – dåtidens massmedia. Dödens teater i Livrustkammaren

- Kungliga begravningar var historiskt kanaler för politisk propaganda precis som alla kungliga ceremonier. De användes för att ge legitimitet åt överheten, inte till de kungliga individerna utan till det kungliga ämbetet, säger Malin Grundberg, museichef för Livrustkammaren. ​Välkommen till pressvisning torsdag 12 mars kl 10 i utställningen Dödens teater, kl 11 presenteras den nyutkomna boken.

- Kungliga begravningar var historiskt kanaler för politisk propaganda precis som alla kungliga ceremonier. De användes för att ge legitimitet åt överheten, inte till de kungliga individerna utan till det kungliga ämbetet, säger Malin Grundberg, museichef för Livrustkammaren.

Välkommen till pressvisning torsdag 12 mars kl 10 i utställningen Dödens teater. Kl 11 presenteras boken Dödens Teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden, av Lena Rangström utgiven på Atlantis förlag.

Den 13 mars öppnar Livrustkammarens nya utställning Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V. Utställningen handlar om hur kungliga begravningar har utformats i Sverige från 1500-talet fram till mitten av 1900-talet. Kungliga ceremonier vid livets högtider är ett klassiskt ämne för Livrustkammaren, som tidigare tagits upp i utställningar om bröllop och dop och nu begravningar.

Teaterpublik
Vid begravningar och kröningar utformades storslagna ceremonier – påkostade skådespel som krävde en stor publik. Är man intresserad av hur makthavare har bedrivit politisk propaganda genom århundraden är det här en intressant utställning.

-Det handlar om den tid då kungligheterna hade ett reellt inflytande på samma sätt som våra politiker har nu. Ceremonierna måste bevittnas av folket för att fungera. På det sättet legitimerades den kungliga makten.

-De kungliga begravningarna hade från 1500-talet och framåt en kommunikativ roll som liknar massmedias. Det dröjde ju fram till 1700-talet innan tidningarna blev spridda. Alla kunde naturligtvis inte vara med längs processionsvägarna eller delta i ritualerna, men ute i landet redogjorde prästerna för vad som hade utspelats.

Maktöverföring
Begravningen följdes av kröningen. Makten skulle föras över till arvtagaren så smidigt som möjligt. ”Konungen är död – leve konungen!” är det välkända utropet efter en kungs död. Det visar på dubbelheten i monarkens död och begravning. Regenten är död – men kungaämbetet lever vidare. I alla tider har maktöverföringen varit en viktig och väl synlig del i kungliga ceremonier.

Tiden mellan begravningen och kröningen var osäker innan arvtagaren hade tillträtt och ordningen var återställd. Perioden liknar den vi brukar ha efter ett riksdagsval innan talmannen har utsett en regeringsbildare, förklarar Malin Grundberg.

Anmälan till pressvisning på press@lsh.se
Utställningen pågår till 6 juni 2016.
Fler bilder läggs ut i anslutning till pressvisningen

Malin Grundberg är historiker och har doktorerat vid Stockholms universitet på en avhandling om kungliga ceremoniers form och förändring under 1500- och 1600-talet i Sverige. Efter en tid vid Historiska museet tillträdde hon som chef vid Livrustkammaren för tre år sedan. Nu ser hon fram emot utställningen Dödens teater som en möjlighet för oss idag att spegla våra föreställningar om politikens roll i samhället med tidigare generationers verklighet.

Utställningen Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V i Livrustkammaren är inspirerad av boken Dödens Teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden. Boken ges ut på Atlantis förlag och är författad av Lena Rangström, tidigare 1:e intendent vid Livrustkammaren.

​Kungliga begravningar – dåtidens massmedia. Dödens teater i Livrustkammaren

Malin Grundberg, museichef

Fotograf: Erik Lernestål
Malin Grundberg är historiker och har doktorerat vid Stockholms universitet på en avhandling om kungliga ceremoniers form och förändring under 1500- och 1600-talet i Sverige. Efter en tid vid Historiska museet tillträdde hon som chef vid Livrustkammaren för tre år sedan.

Detalj av kopparstick - Karl X Gustavs begravningsprocession

Fotograf: Jens Mohr/Livrustkammaren
Karl X Gustavs begravningsprocession 4 november 1660 utgick från Slottet Tre Kronor och drog runt stadens centrum till Riddarholmskyrkan. De första processionsdeltagarna närmar sig kyrkan med den kungliga blodsfanan i täten och de efterföljande provins- och landskapsfanorna. Ingen kunde undgå att se att den döde härskat över en stormakt. Ritat av Erik Dahlbergh, graverat av Jean le Pautre.

Dödens teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden.

Utställningen i Livrustkammaren är inspirerad av boken "Dödens teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden". Den ges ut på Atlantis förlag, författad av Lena Rangström, tidigare 1:e intendent vid Livrustkammaren och ges ut i anslutning till utställningen. Omslag: Riddarholmskyrkan vid Gustav III:s begravning. Gouache tillskriven Olof Fridsberg, efter arkitekten C.F. Sundvall.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Jens Mohr
Drottning Louises sorgklänning av svart georgette med de vita tillbehör och enhuvudbonad i form av smäck och gravor. som karaktäriserar den gamla svenska kungliga sorgdräkten. Hon bar denna vid Gustaf V:s begravning, 1950.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Jens Mohr
Karl XIV Johans sorgeprocession. Den 26 april 1844 från Storkyrkobrinken. ”Från dödsbädden till grafchoret”. I likhet med Karl X Gustavs begravningsprocession 1660, från Erik Dahlberghs välkända kopparstick, gick även Karl XIV Johans liktåg genom Stockholm och avbildades på flera sätt. Denna litografi trycktes hos PM Andersson i Stockholm, gavs ut av Albert Bonniers förlag i svart klotryggsband.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Erik Lernestål
Karl XIV Johan i det Gustavianska koret i Riddarholmskyrkan vid firandet av 200-årsminnet av Gustav II Adolfs död. Kistan togs då upp ur graven och placerades i marmorsarkofagen i gravkoret. Fragment av Gustav II Adolfs svepkläder, togs vid detta tillfälle om hand av Magnus Brahe och finns idag på som på Skoklosters slott. Oljemålning av Henrik Teodor Lundh 1841

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Jens Mohr
Riksmarskalk Magnus Brahe var hängiven sin kung in i det sista och vakade outtröttligt vid Karl XIV Johans sjukbädd. Efter kungens död fortsatte han att vaka som här i Serafimersalen. Som kunglig gunstling hade han också inflytande på en rad områden, t ex vid utnämningar och befordringar. Ett halvår efter kungens död avled Magnus Brahe. C.S. Bennet.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Kungliga biblioteket
I slutet av januari 1719 anlände Karl XII:s liktåg till Karlbergs slott. En månad senare, i vintermörkret, avgick begravningsprocessionen i fackelsken, iscensatt av Tessin d y, till Riddarholmskyrkan. På kopparsticket ses hur regalierna bärs fram bakom huvudbaneret. I verkligheten fanns de ej med, de väntade i kyrkporten. Ett ögonvittne räknande till 26 sorgvagnar i processionen.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Jens Mohr
Karl X Gustav s sorgeprocession från 4 november 1660. Nästan ett år efter kungens död äger begravningen rum i Stockholm. Processionens centrum med kistan under en sorghimmel, täckt av kronbestrött svart sammetstäcke, passerar här Stockholms ström och örlogsfartyg som saluterar ute på redden.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Jens Östman/Kungliga Biblioteket
Karl X Gustav på dödsbädden i början av år 1660. Till vänster står en gråtande drottningen Hedvig Eleonora tillsammans med sonen Karl (XI) som håller båda sina föräldrar i händerna. Kungen anlände till Göteborg i slutet av 1659 och sammankallade en riksdag dit. Några veckor senare insjuknade han och dog, endast 38 år gammal.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA).
Drottning Maria Eleonoras,1599-1655, kista öppnandes i samband med en undersökning av Riddarholmskyrkans inventarier & gravminnen, utförd av Martin Olsson 1914–22. Regalierna av guld, besatta med blå & vit emalj, är fastbundna vid kudden för att inte rubbas ur sitt läge. Begravningsdräkten är sydd i svart guldbrokad, framtill garnerad med guldspetsar, skorna pryds av moderiktiga bandrosetter.

Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V

Fotograf: Torpa Stenhus.
Porträtt av Gustav Vasas tredje fru, drottning Katarina Stenbock som medelålders änka. Hennes ansikte är inramat av en vit hätta som täcker håret, en sk Maria Stuart-hätta, med långa nedhängande vita sorgband, pipkrås kring hals och handleder. Kring halsen bär hon ett smycke med kung Gustavs initialbokstav. Det var vanligt att änkorna klädde sig i sorgdräkt resten av sitt liv

Den gyllene ”kyritsryttaren” i Karl X Gustavs begravningsprocession

Fotograf: Jens Mohr
Kyritsryttaren red framför kistan som symbol för evig kungamakt, medan livhästen leddes bakom kistan som påminnelse om den döde själv. Rustningen av förgylld mässingsplåt användes redan vid begravningen av Karl X Gustavs far, Johan Kasimir av Pfalz, men fick 1660 en ny hjälm och nytt monogram på bröstplåten. Från utställningen Dödens teater.

Kungen är död, men riket består - Tryggad tronföljd

Fotograf: Jens Mohr
Fr vänster, bl a : Gustav Vasas ”vapenkjortel", en krönt hjälm och en häroldskåpa. Bars på stång i processionen 1560. Den gyllene ”kyritsryttaren”. Framför denne - hyllningsdräkt för 4-årige tronarvingen, prins Karl (XI), en ceremoniell kolt av purpurfärgad gyllenduk. Barnsadel i svart sammet och silverspetsar för prins Karl (XI) och ett antal landskapssköldar. Från utställningen Döden teater.

Karl IX:s begravningsregalier, från 1611

Fotograf: Jens Mohr
Gustav Vasas yngste son, far till Gustav II Adolf, avled efter slaganfall. Hans begravningsregalier är tillverkade i guld och emalj, pärlor och bergkristaller, ”svenska diamanter” av guldsmederna A Grott och P Kempe. Karl IX var hertig av Södermanland, han och hustrun Kristina d. ä. begravdes i Strängnäs domkyrka, där begravningsregalierna vanligen finns att se. . Från utställningen Döden teater

Sorgefester för god drottning Ulrika Eleonora d.ä och ärofull kung Karl XI

Fotograf: Jens Mohr
Drottningen avled 1693. Kungen följde henne i döden fyra år senare. Drottningens kista omgavs i Riddarholmskyrkan av stor prakt designad av Nicodemus Tessin d.y.. Formidéer han hämtat från Rom. Bortsprättade landskapssköldar från 1660 återanvändes. Vid Karl XI:s begravning,1697 fanns dessa med. Intill hans kista hängde ett nytt vitt riksbaner. Från utställningen Döden teater

Begravningar i Bernadotternas tid

Fotograf: Jens Mohr
Bl a drottning Louise hovsorgsdräkt och det svarta hästtäcket med norsk-svenska unionsvapnet som låg på den vita livhästen i Karl XIV Johans begravningsprocession. Ceremonier kring kungaätten Bernadotte präglades av balansgång mellan gamla kungl traditioner och anpassning till det nya medborgarsamhället. Och kungliga begravningsprocessioner blev allt mer publika. Från utställningen Döden teater.

Dödsmask i gips av Karl XII

Fotograf: Jens Mohr
Dödsmask i gips av Karl XII med stort sår i höger tinning. Framsidan målad med gulvit färg. Avgjutning från omkring 1930, gåva till Livrustkammaren från Gustaf V. Från utställningen Dödens teater.

Maria Eleonora

Fotograf: Jens Mohr
Porträtt av drottning Maria Eleonoras och från hennes grav . Maria Eleonora av Brandenburg, 1599 -1655, gift med Gustav II Adolf och mor till drottning Kristina. Gång på gång har det ansetts viktigt att öppna de kungligas gravar och kistor. Från utställningen Dödens teater.

Nya begravningsseder

Fotograf: Jens Mohr
Från vänster - Gustaf V och hans mamma drottning Sofia och bild från Hagaparken. Gustaf V:s svärdotter, kronprinsessan Margareta bröt trenden mot tidigare kungliga begravningar i Riddarholmskyrkan och önskade bli begravd ute i naturen. Hagaparken är sedan dess den svenska kungliga begravningsplatsen. Hon dog tragiskt som ännu ung fembarnsmor 1920. Från utställningen Döden teater.