1. Start
  2. Livrustkammaren bygger ny basutställning

Livrustkammaren bygger ny basutställning

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum och de unika samlingarna som skildrar Sveriges kungliga historia har hittills setts av miljontals besökare. Nu är det dags för Livrustkammaren att skapa en ny basutställning för att ge bättre förutsättningar för besökarnas tillgänglighet och för föremålens bevarande.

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum och de unika samlingarna som skildrar Sveriges kungliga historia har hittills setts av miljontals besökare. Nu är det dags för Livrustkammaren att skapa en ny basutställning för att ge bättre förutsättningar för besökarnas tillgänglighet och för föremålens bevarande.

Med anledning av ombyggnationen kommer större delen av museet på entréplan att hålla stängt under 2018 med start den 8 januari. Livrustkammarens besökare hälsas välkomna till museets nedre utställningsrum där man kan ta del av de kungliga vagnarna och utställningen I love you madly – en berättelse om det passionerade förhållandet mellan Axel von Fersen och Marie Antionette. Den nya basutställningen beräknas öppna i början av 2019.

-Livrustkammaren har funnits på slottet i 40 år och för att leva upp till vårt uppdrag att bevara och förmedla kulturarvet och göra samlingarna tillgängliga för besökarna, så krävs det ändamålsenliga lokaler och nya förutsättningar att bedriva en modern museiverksamhet. Museets samling av föremål från den svenska kungliga historien saknar motsvarighet både i Sverige och utomlands. Livrustkammaren ska bli angelägen för fler, genom att stå för en större mångfald vad gäller berättelser, innehåll och pedagogik. Basutställningen ska gestalta och berätta om det förflutna på ett tydligare sätt än idag för att möta den moderna museibesökare, som kanske inte alltid vet ”allt” om Sveriges kungliga historia, säger Malin Grundberg, museichef vid Livrustkammaren.

Ny forskning och bevarad magisk museiupplevelse i de gamla vapenförråden.

En av de viktigaste nyheterna i utställningen är en sammanhållen kronologisk berättelse om monarkins makt under 500 år. Samlingarna presenteras på nya sätt, genom befintlig och pågående forskning inom flera områden. Livrustkammaren vill möta dagens besökare med en uppdaterad berättelse om Sveriges historia genom monarkin och personer kopplade till den, från Gustav Vasa till nutid. Dessutom blir Livrustkammaren mer tillgänglig och mer pedagogisk för att tilltala alla sinnen och förutsättningar.

  • -Även i fortsättningen kommer museet visa de omtyckta och bekanta föremålen, men det blir också möjligt att uppleva nya föremål som aldrig tidigare visats på museet. Vi ger mer plats åt de kungliga kvinnorna och deras betydelse. Vi lyfter också fram 1800- och 1900-talen, men även vår egen tid mer jämfört med dagens basutställning. Vi tar in det internationella perspektivet i beskrivningen av det förflutna. Sveriges kungliga historia har inte varit isolerad från omvärlden och det ska tydliggöras. Och den magiska museikänsla, ”Livrustkammarkänslan” som idag finns i utställningen ska vi värna om. Den rustika enkla elegans som präglat museet ska vara vägledande även i den nya utställningen, säger Malin Grundberg, museichef vid Livrustkammaren.

Större fokus på museibesök för alla sinnen, för såväl unga som gamla.

2016 besöktes Livrustkammaren av ca 450 000 personer där barn och skolungdomar utgör en väsentlig del. Den nya utställningen kommer att vara lättare att förstå och beröra fler sinnen, vilket underlättar lärande. En stor del av museets besökare är utländska turister och vi kommer även göra det enklare för dem att ta del av utställningen. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder.

Livrustkammaren 2018 – fortsatt öppet bland de kungliga vagnarna med visningar, skolprogram, stadsvandringar och programverksamhet.

Under ombyggnationen inför den nya basutställningen fortsätter verksamheten under hela 2018.

Vi erbjuder helt nya visningar med fokus på de kungliga vagnarna, utställningen I love you madly, tillsammans med populära programpunkter och föredrag samt evenemang i stensalen. Stadsvandringar blir ett nytt inslag i våra skolprogram och ett samarbete med Svenska kyrkan gör att Livrustkammaren också kommer att finnas i Storkyrkan med olika aktiviteter.

Följ oss på facebook : www.facebook.com/Livrustkammaren

Kontakt Malin Grundberg:

Museichef vid Livrustkammaren Tel/mob: +46 (0)8 402 30 40 mail: malin.grundberg@lsh.se

Hästen Streiff

Fotograf: Erik Lernestål
Under 2018 bygger Livrustkammaren en ny basutställning som beräknas öppna i början av 2019. Även i fortsättningen finns det möjlighet att se museets "highlights" som t.ex Streiff - hästen som Gustav II Adolf red i slaget vid Lützen 1632.

Malin Grundberg

Fotograf: Erik Lernestål
Malin Grundberg, museichef vid Livrustkammaren