1. Start
  2. Livrustkammaren + Europeana + Pinterest = sant

Livrustkammaren + Europeana + Pinterest = sant

Livrustkammaren samarbetar med den stora kulturarvsportalen Europeana på Pinterest, det snabbast växande sociala nätverket någonsin.Nu har Livrustkammaren och Europeana skapat en gemensam anslagstavla med temat svenska kungligheter. Samarbetet är bland de allra första exemplen på digital museiverksamhet av det här slaget.

Livrustkammaren samarbetar med den stora kulturarvsportalen EuropeanaPinterest, det snabbast växande sociala nätverket någonsin. På Pinterest bokmärker deltagare bilder som de tycker om och låter andra ta del av sina virtuella anslagstavlor. Nu har Livrustkammaren och Europeana skapat en gemensam anslagstavla med temat svenska kungligheter. Samarbetet är bland de allra första exemplen på digital museiverksamhet av det här slaget.

Anslagstavlan ligger på Europeanas profil, www.pinterest.com/europeana, medan bilderna hämtas från Livrustkammarens samlingsdatabas. På Pinterest kan vi visa Livrustkammarens samlingar på ett nytt sätt. Här kan besökare inspireras av bilder på t ex Gustav II Adolfs häst Streiff, Erik XIV:s kröningsmantel och Sofia Magdalenas brudklänning.  

- En större nationell och internationell publik får nu möjlighet att hitta, dela och sprida vårt gemensamma kulturarv, säger Sara Dixon, intendent vid Livrustkammarens digitala enhet.

Europeana arbetar sedan en kort tid tillbaka med att utveckla interaktiva användarupplevelser med utgångspunkt i det kulturarvsmaterial som man kan hitta genom portalen. Som ett första steg har de startat ett antal pilotprojekt med utvalda samarbetspartner, varav Livrustkammaren är en. Projekten undersöker hur engagemang och medskapande kan uppstå i mötet mellan kulturarvsinstitutioner och sociala medier

För mer information kontakta:
Emma Reimfelt
Kommunikatör, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
08 402 30 18
emma.reimfelt@lsh.se

Anne Marie van Gerwen
Manager Marketing & Communications, Europeana
+31 (0)6 3324 3322
annemarie.vangerwen@kb.nl

 

Om Livrustkammaren
År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras "uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse". Det lade grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum. Livrustkammaren ligger i Kungliga slottets källarvalv och speglar dramatiska händelser i Sveriges kungliga historia för vuxna och barn. Dräkter, vagnar, vapen och rustningar berättar om ceremonier vid hovet som kröningar, bröllop och begravningar. 
www.livrustkammaren.se

Europeana
Europeana tillkom på EU-kommissionens initiativ 2008 med uppgift att tillgängliggöra medlemsländernas kultur- och vetenskapsarv genom Internet. Europeana tillhandhåller bl a en multimediaportal som samlar ihop digitaliserade böcker, ljud- och rörlig bild, fotografier, målningar och annat material från europeiska kulturinstitutioner. Det finns ett flertal EU-projekt som syftar till att koordinera digitaliseringsinsatser och förse Europeana med material från arkiv, bibliotek, museer och andra kulturinstitutioner. 
www.europeana.eu

Pinterest – din sociala anslagstavla
Pinterest är en slags social anslagstavla där användarna samlar och delar inspiration genom bilder. Precis som i andra sociala kanaler har man följare och man kan dela sina ”pinnade” foton i sina andra sociala kanaler. Varje bild du ”pinnar”, som är hämtad från en annan webbsida, innehåller även en länk till webbplatsen där bilden är publicerad. Plattformen lanserades under 2010 och är idag det snabbast växande sociala nätverket.
www.pinterest.com

Livrustkammaren + Europeana + Pinterest = sant