1. Start
  2. Livrustkammaren får ny entré och butik, signerad inredningsnestorn Åke Axelsson

Livrustkammaren får ny entré och butik, signerad inredningsnestorn Åke Axelsson

Sveriges äldsta museum får nu en ny välkomnande entré med butik som harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på uppdrag av Livrustkammaren och Statens fastighetsverk,skapat en egensinnig och vacker inredning som visar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som museets samlingar.

Sveriges äldsta museum, Livrustkammaren, får nu en ny välkomnande entré med butik som harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på uppdrag av Livrustkammaren och Statens fastighetsverk (SFV) skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som museets samlingar. 

Många offentliga rum bär Åke Axelssons karaktäristiska signatur och formspråk.. Sveriges Riksdag, Sven Harrys Konstmuseum, Carl XVI Gustavs Jubileumsrum på slottet, Medelhavsmuseets kafé, Den Gyldene Freden, Svenska Institutet i Rom...

Valet av formgivare och inredningsarkitekt skedde i bästa samförstånd mellan Livrustkammaren och SFV när ombyggnaden skulle planeras. Målet med ombyggnaden har varit att skapa ett välkomnande första möte med museet i en miljö som korresponderar med museet i övrigt. Ökade krav på tillgänglighet, förbättrade flöden och att göra det enklare för besökarna att orientera sig är andra målsättningar som vägts in i projektet.

- Vi kände, helt naturligt, fullt förtroende för att Åke Axelsson skulle kunna åstadkomma en inredning och miljö som var egensinnig och samtidigt underordnad Sven Ivar Linds museimiljö från 70-talet som är något av det bästa som Sverige har att visa upp från denna tid, berättar Lotta Günther, förvaltare Statens fastighetsverk. Åke Axelsson har också en tidigare relation till Livrustkammaren då han för ett par år sedan skapade ett mycket vackert mötesrum och bibliotek i museets kansli.

Samma kvalitet som samlingarnas föremål
Utöver alla praktiska krav som ställs på en välbesökt museientré är det viktigaste att besökarna omedelbart möter museets atmosfär och får en välkommande kontakt med Livrustkammarens personal. Oavsett om besökaren är barn eller vuxen. Själva entrérummet har i samband med ombyggnaden frilagts från senare tillägg för att slottskällaren och Sven Ivars Linds starka arkitektur återigen ska komma till sin rätt.

- Föremålen som visas i Livrustkammaren representerar den absolut högsta hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som var möjlig att åstadkomma när de skapades. Min utgångspunkt i arbetet har varit att inredningen ska hålla samma höga kvalitet. Av det skälet har vi t ex undvikit skivmaterial och istället använt massiv ek precis som man gjort i alla tider, säger Åke Axelsson.

Alla delar är tillverkade av skickliga hantverkare vid Sjölinders Snickeri i Stockholm.

För pressmaterial och pressbilder se http://www.sfv.se/om-oss/pressrum. Pressbilder på inredningen finns tillgängliga f r om 28 nov. För mer information kontakta:

Lotta Günther, förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 72 15, lotta.gunther@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

För mer information om Åke Axelsson, se http://akeaxelsson.com/om-ake/

Livrustkammaren får ny entré och butik, signerad inredningsnestorn Åke Axelsson

Livrustkammarens nya entré och butik

Fotograf: Jens Mohr
I slutet av november öppnade vi vår nya entré med butik. Den harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverkets uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverks uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverks uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverks uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.

Livrustkammarens nya entré med butik

Fotograf: Jens Mohr
Livrustkammarens nya entré med butik harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö från 70-talet. Åke Axelsson, en av Sveriges mest välmeriterade formgivare, har på vårt och Statens fastighetsverks uppdrag skapat en egensinnig och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet som våra museisamlingar.