1. Start
  2. Livrustkammarens utställningar Manga Royals och Mästarprovet på turné

Livrustkammarens utställningar Manga Royals och Mästarprovet på turné

Nu får ännu fler i landet möjlighet att se Livrustkammarens populära tillfälliga utställningar. Först ut är utställningen Manga Royals - kunglig historia mangastil som visas på Örebro Slott från den 11 februari. På Kulturen i Lund öppnar utställningen Mästarprovet – en rustning blir till den 18 februari. Genom nya samarbeten runt om i landet förstärker vi Livrustkammarens vision att Sveriges kungliga historia ska vara tillgänglig för alla.

Det är verkligen roligt att utställningen Manga Royals – kunglig historia i mangastil går vidare från Livrustkammaren till Örebro slott. Den fantastiska miljön kommer att bidra till upplevelsen av mangateckningarna och utställningens helhetskänsla. Att även Mästarprovet får nytt liv och visas på Kulturen i Lund bidrar till att vi kan nå ut brett även till dem som vanligen inte besökare Livrustkammaren och Kungliga slottet i Stockholm. Vi är övertygade om att intresset för hur man historiskt tillverkade rustningar finns långt utanför den kungliga rustkammarens väggar, säger Malin Grundberg, museichef på Livrustkammaren.

Utställningen Manga Royals – kunglig historia i mangastil visas i den vackra kyrksalen på Örebro slott och bygger även denna gång på mangateckningar av det Malmöbaserade mangakollektivet Nosebleed Studio. Teckningarna är ritade av kollektivets medlemmar Felix Östergård, Joakim Waller, Linn Olsson, Magnolia Winroth och Natalia Batista.
På Livrustkammaren var bilderna ackompanjerade av originalkläderna. Dessa är av praktiska skäl ersatta av fotografier när utställningen nu flyttar till Örebro.

De livfulla teckningarna visas sida vid sida med bilder av de dräkter som inspirerat till verken. Bland kungligheterna återfinns bland annat en ung Gustav III iklädd jaktuniform, Drottning Sofia uppklädd i vacker turnyrklänning, Karl X Gustav i full rustning och andra kända och mindre kända kungligheter.  

Utställningen visas tom 17 september 2023. Manga Royals - kunglig historia i mangastil - Örebro Slott(orebroslott.se)

Livrustkammarens utställning ”Mästarprovet – en rustning blir till” har tagit vägarna söderut och presenteras på Kulturen i Lund. Utställningen bygger på ett projekt där rustningsmakare Albert Collins tillverkat en rustning som kan ha varit gjord i Sverige på 1560 talet. Utställningen kom till genom ett samarbete mellan Livrustkammaren och Albert Collins som nu fortsätter med öppning den 18 februari för den skånska publiken.

I utställningen visas den färdiga rustningen, en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Här presenteras även rekonstruktioner underplaggen och de verktyg som har använts.

Förlagorna till Albert Collins rustning är två rustningar tillverkade åt Erik XIV på 1560-talet, som finns i Livrustkammaren i Stockholm. Mästarprovet bygger på ett projekt där Albert Collins tillverkade en hel rustning. I september 2020 fick han sitt mästarbrev i rustningssmide, och blev därmed den första i Sverige med denna officiella titel sedan Olof Berg, rustningsmakarmästare i Stockholm, dog 1781. Utställningen visas tom 5 november 2023.  https://www.kulturen.com/utstallningar/mastarprovet-en-rustning-blir-till/
 

Presskontakt:

Maria Rosén
Pressansvarig och kommunikatör
Livrustkammaren, Slottsbacken 3, 111 30 Stockholm, Avdelningen Utställningar & kommunikation vid Statens Historiska museer  shm.se Tel/Mob: +46 (0)8-402 30 15 e-post: maria.rosen@shm.se

Manga Royals visas på Örebro Slott

Utställningen Manga Royals - kunglig historia visas på Örebro slott. Ett samarbete med Livrustkammaren i Stockholm och mangakollektivet Nosebleed.

Mästarprovet - en rustning blir till.

Fotograf: Foto vänster: Joel Junsjö, foto höger: Ylva Sundgren
Mästarprovet - en rustning blir till visas på Kulturen i Lund. Ett samarbete med Livrustkammaren och Albert Collins.