1. Start
  2. Livrustkammarens Vänners årliga stipendium tilldelas i år fil dr Lisa Skogh.

Livrustkammarens Vänners årliga stipendium tilldelas i år fil dr Lisa Skogh.

Livrustkammarens Vänners årliga stipendium syftar till att stimulera, fördjupa och bredda kunskapen om den svenska historien och Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Lisa Skoghs nyligen framlagda doktorsavhandling; Material Worlds – Queen Hedwig Eleonora as collector and patron of arts belyser drottning Hedvig Eleonoras roll som mecenat och samlare av konster i ordets vidaste bemärkelse.

Livrustkammarens Vänners och Katarina af Silléns stipendium tilldelas fil dr Lisa Skogh.
Livrustkammarens Vänners årliga stipendium, i år på 20 000 kr, syftar till att stimulera, fördjupa och bredda kunskapen om den svenska historien och Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Lisa Skoghs nyligen framlagda doktorsavhandling med titeln Material Worlds – Queen Hedwig Eleonora as collector and patron of arts belyser drottning Hedvig Eleonoras roll som mecenat och samlare av konster i ordets vidaste bemärkelse.

Avhandling om furstligt samlande
Hedvig Eleonora, 1636-1715, står i centrum i Lisa Skoghs forskning om det furstliga samlandet under tidig modern tid, i framför allt norra Europa och Skandinavien. Fokus är på beställarrollen, samlaren, och vägarna dit genom agenter, rådgivare och nätverk.  Avhandlingen är rikt illustrerad och Lisa Skogh visar hur detta blir en medveten kulturpolitisk manifestation, där drottningen själv intar en central roll.

Hedvig  Eleonora
Hedvig Eleonora, drottning i Sverige 1654 genom giftermålet med kung Karl X Gustav och riksänkedrottning 1660. Sveriges grand old lady i slutet av 1600-talet har efterlämnat många avtryck. Till exempel barockslotten Drottningholms slott, Strömsholm slott och inte minst Stockholms slott med hennes monogran HERS, förkortningen för Hedvig Eleonora Regina Sveciae. Hon låg bakom hundratals hyllningsmålningar över kungahusets medlemmar av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl. 

Bl a föremål i Livrustkammaren
Lisa Skogh uppmärksammar i sin avhandling drottningens roll som samlare av exotiska saker och preciosa, dvs allehanda märkligheter i dyrbara och sällsynta material; skålar i jaspis och karneol, smycken av guldinfattade barockpärlor, pokaler och skrin. Allt exklusivt och häpnadsväckande.
I Livrustkammaren finner vi även kinesiska sköldar, en indiansk tomahawk, apoteksskrin, guldring med magisk besoarsten mm som tillhört denna drottning.
Allt har Lisa Skogh försökt att kartlägga genom arkiv- och museistudier och sökt svar på hur drottningen införskaffade allt detta och varför, kanske den mest fascinerande frågan.  En viktig roll spelade släktbanden, hennes omfattande europeiska släktnätverk som utgick från hennes barndomshem Schloss Gottorp i Schlesvig Holstein.
Utan Hedvig Eleonora hade vår bild av den svenska barocken, stormaktstiden, varit betydligt blekare. 


Livrustkammarens Vänners årliga stipendium tilldelas i år fil dr Lisa Skogh.

Porträtt Hedvig Eleonora, Ehrenstrahl?

Hedvig Eleonora, drottning i Sverige 1654 genom giftermålet med kung Karl X Gustav och riksänkedrottning 1660. Sveriges grand old lady i slutet av 1600-talet har efterlämnat många avtryck. Hon låg bl a bakom hundratals hyllningsmålningar av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl.