1. Start
  2. Ludvig II av Bayern –föredrag i Livrustkammaren

Ludvig II av Bayern –föredrag i Livrustkammaren

Ludvig II av Bayern,1845-1886, har gått till historien av främst två anledningar. Han var Wagners mecenat och stöttade tonsättaren både moraliskt och finansiellt. Han var också en entusiastisk byggherre, och ruinerade nästan den bayerska statskassan med sina fantasifulla slott Herrenchiemsee, en nästan exakt kopia av Versailles, Linderhof och Neuschwanstein, det senare modell för Disneys sagoslott

Ludvig II av Bayern har gått till historien av främst två anledningar. Han var Wagners mecenat och stöttade tonsättaren både moraliskt och finansiellt. Han var också en entusiastisk byggherre, och ruinerade nästan den bayerska statskassan med sina fantasifulla slott Herrenchiemsee, en nästan exakt kopia av Versailles, Linderhof och Neuschwanstein, det senare modell för Disneys sagoslott.

Tisdag 20 november 2012 kl 15.00 – föredrag i Livrustkammaren – på engelska  - Endast entré 80 kr  

 Sinnebilden av den galne regenten
Poeten Verlaine kallade honom ”århundradets enda äkta kung.  Appollinaire och Coctuau skrev hyllningsdikter till honom. Än idag omges han av ett mystiskt skimmer. Om allt detta och den påstådda galenskapen, det stormiga privatlivet, det samtida Tyskland och framväxten av ett enat tyskt rike, berättar Christopher McIntosh i sin klassiska biografi om Ludvig som nu kommer på svenska.

  Christopher McIntosh (f. 1943) är född i Edinburgh men i dag bosatt i Bremen. Hans specialintressen är idéhistoria, centraleuropeisk historia och västerländsk esoterism. Föredraget framförs på engelska.

Boken säljs till ett specialpris denna dag.

Ludvig II av Bayern –föredrag i Livrustkammaren