1. Start
  2. Mera Kristina – musik och judiska möten

Mera Kristina – musik och judiska möten

Två program från Livrustkammaren inspirerade av drottning Kristina. Först en konsert med 1600-tals musik hon själv njutit av och nyskapad musik till hennes aforismer. En knapp månad senare följer en vandring i spår av mosaisk, judisk, trosåskådning som Kristina fascinerades av! Båda evenemangen är ett samarbete med Storkyrkans domkyrkoförsamling med anledning av utställningen Bilder av Kristina

Som ljuspunkter i höstmörkret erbjuder vi två upplyftande program från Livrustkammaren inspirerade av drottning Kristina.
Först en konsert med 1600-tals musik som hon själv njutit av och nyskapad musik till hennes aforismer. En knapp månad senare följer en unik vandring i spår av mosaisk, judisk, trosåskådning som Kristina på många vis fascinerades av!  Båda evenemangen sker i regi av museet Livrustkammaren och Storkyrkans domkyrkoförsamling  med anledning av den aktuella utställningen Bilder av Kristina.

Plats och musik förbinder då med idag 
Bättre plats än Storkyrkan för en Kristina-konsert är svår att finna – just här kröntes hon en oktoberdag för 363 år sedan. I sin guldbroderade purpurmantel var hon centralpunkten i den svenska barocktidens mest påkostade och uppmärksammade ceremoni. 
Musiken som framförs lördagen den 16 november kl 16 av bl a Corelli, Scarlatti och Stradella spelades vid Kristinas hov i Stockholm och i Rom. Härtill kommer ett helt nytt verk, Jag älskar män, Svit ur Kristinas aforismer för sopran och piano vänster hand. Medverkar gör bl a  musikerna Ida Nilsson, sopran, Martin Blomquist, orgel, Michael Waldenby, piano.
Konferencier är Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

En biljett som ger mer …
Till konserten gäller förköp i Livrustkammaren, Slottsbacken 3. Spara biljetten!  Den gäller till nyår som entré till Livrustkammaren och ger dessutom förmånspris på boken Bilder av Kristina. Drottning av Sverige. Drottning i Rom (150 kr, ord pris 190 kr)  

Drottning Kristinas judiska kontakter 
En unik kvällsvandring i delar av Gamla stan. Vi söker spår av judendom i Storkyrkan, i Tyska kyrkan och passerar den gamla synagogan. Start och avslutning i Livrustkammaren med studium av valda delar av  utställningen Bilder av Kristina. Avrundning med varm dryck och vallmokaka till självkostnadspris i hörsalen, längst in i museets källarvalv.
Medverkande: domkyrkokaplan Kristina Ljunggren, vik. kyrkolektor Ulf Lindgren och intendent Ann Grönhammar från Livrustkammaren
Förköp i Livrustkammaren 100 kr. Begränsat antal deltagare
Torsdag 12 dec - Start kl 17.00 i Livrustkammaren.
Drottning Kristina, konvertiten

Fotograf: Erik Lernestål/Nationalmuseum
Kristina bekände sig till katolicismen i Innsbruck, en chockvåg gick genom Europa. Det uppfattades som en skymf mot faderns arv och protestanter, men en stor triumf för påven. Allegori över Kristinas underkastelse inför katolska kyrkan och påven Alexander VII. Hennes nya namn blev Alexandra och Maria. Olja på duk, ca 1700, tillskriven A Trevisani. http://livrustkammaren.se/sv/bilderavkristina

Bilder av Kristina: symbol

Fotograf: BankerWessel
Symbolen för utställningen Bilder av Kristina har gjorts av de grafiska formgivarna BankerWessel. http://livrustkammaren.se/sv/bilderavkristina

Kung Kristina Drottning av Sverige

Fotograf: Foto: Erik Lernestål
”Nu är Kristina krönter konung…” utropade härolden i Storkyrkan 1650. Kröningen bekräftade Kristinas manliga auktoritet och ställning som regent av Guds nåde. Här avbildad vid kröningstiden i kröningsmantel och med samtliga regalier; krona, spira, äpple, svärd och nyckel. Kröningsmanteln visas i utställningen. 1650, 1700-talskopia efter försvunnet original av David Beck. Privat ägo.

Drottning Kristinas purpurfärgade kröningsmantel, beställd i Paris till kröningen 1650

Fotograf: Foto: Erik Lernestål
Kristinas kröning 1650 var en av de mest storslagna i svensk historia. Dyrbar kröningsrekvisita beställdes från Frankrike. Manteln av silkessammet var då dekorerad med över 700 kronor i grupper om tre och besatt med hermelin. http://livrustkammaren.se/sv/bilderavkristina

Detalj av drottning Kristinas kröningsmanteln

Fotograf: Foto: Erik Lernestål
Kronorna liksom pärlorna på den guldbroderade kanten sprättades bort på 1700-talet. http://livrustkammaren.se/sv/bilderavkristina