1. Start
  2. ​Nu startar ”Historiemackan” - lunchföredrag med matigt innehåll

​Nu startar ”Historiemackan” - lunchföredrag med matigt innehåll

​Nu startar ”Historiemackan” på Livrustkammaren - lunchföredrag med matigt innehåll. Under tre tillfällen under våren bjuder Livrustkammaren in till en serie föredrag under namnet Historiemackan där man kan lyssna till ett aktuellt och spännande museiämne på lunchen och passa på att möta några av museets profiler.

Varför är digitalisering verkligare än verkligheten? Vad är hemligheten bakom museimyndigheten LSH:s starka resa fram till dagens besöksrekord? Hur kan en saftig berättelse om en osannolik skattjakt vara en del av museets kunskapsförmedling?

Under tre tillfällen under våren bjuder Livrustkammaren in till en serie föredrag under namnet Historiemackan där man kan lyssna till ett aktuellt och spännande museiämne på lunchen och passa på att möta några av museets profiler och äta en macka. Föredragen äger rum på onsdagarna 22 mars, 29 mars och 26 april i Livrustkammarens hörsal, Slottsbacken 3.

Öppna upp samlingarna med hjälp av digitala redskap!

Karin Nilsson, chef för samlings- och digitaliseringsenheten på museimyndigheten LSH, berättar om digitaliseringens nya vägar och möjligheter och dess betydelse för vårt kulturarv och gemensamma historia. Myndigheten har idag ca 55 000 bilder i sitt bildarkiv och som också finns på Wikimedia och har visats mer än 79 miljoner gånger!

Onsdag 22 mars kl 12- 12.45. 

Dagsaktuellt från museifronten

Möt avgående överintendent Magnus Hagberg. Vad har hans snart 9-åriga uppdrag att förestå museimyndigheten LSH – Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet betytt? Vad är hemligheten bakom dagens rekordstora besökssiffror? Och vad händer i framtiden?

Onsdag 29 mars mars kl 12- 12.45.

Karl XIII:s skattjakt i Gamla stan

Livrustkammarens intendent Jonas Lindwall är en av dem som bla ligger bakom museets framgångsrika arbete inom sociala medier. Här berättar han en fantastisk – men alldeles sann historia, om Karl XIII:s hemliga skattjakt i Gamla stan och om hur en saftig berättelse kan ta plats i museets kunskapsförmedling.

Onsdag 26 april kl 12- 12.45.