1. Start
  2. Ny chef – för unika museisamlingar – med stort internationellt nätverk

Ny chef – för unika museisamlingar – med stort internationellt nätverk

Jag är verkligen jätteglad och stolt, det är både spännande och utmanande att leda samlingsenheten för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, tillsammans med fantastiska medarbetare, berättar Lizette Gradén. Lizette har bred erfarenhet av ledning inom museer och akademier, ett djupt engagemang för mångfalds- och kulturarvsfrågor och ett betydande internationellt kontaktnät.

Jag är verkligen jätteglad och stolt, det är både spännande och utmanande att leda samlingsenheten för de tre museerna, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, tillsammans med fantastiska medarbetare, berättar Lizette Gradén.  Lizette har bred erfarenhet av ledning inom museer och akademier, ett djupt engagemang för mångfalds- och kulturarvsfrågor och ett betydande internationellt kontaktnät. 

Lizette Gradén är disputerad i etnologi vid Stockholms universitet. I sin forskning och undervisning har Lizette alltid jobbat i skärningspunkten mellan humaniora och konst. Hon har särskilt ägnat sig åt frågor rörande den materiella kulturens, ritualernas och den klädda kroppens betydelse i kölvattnet av migration, relaterat till utvandringen från Norden till USA.

Lizette kommer senast från tjänsten som Chief Curator vid Nordic Heritage Museum i Seattle, där hon också varit verksam som Affiliate Associate Professor vid Institutionen för Skandinaviska studier vid University of Washington.

Folkbildning och forskningssamarbete ligger mig varmt om hjärta, säger Lizette, att bevara och tillgängliggöra våra samlingar och museimiljöer i samtiden och för framtida generationer är en av våra viktigaste uppgifter.  Jag efterlyser samverkansparter som kan bidra till att lägga nya perspektiv på samlingarna. På så sätt kan vi tillsammans fördjupa kunskapen om dess roller idag och kanske även föreställa oss vilka roller de kan spela framtiden. 

Samarbete med internationellt erkända museer har de  tre museerna erfarenhet av. Magnus Hagberg, överintendent för de tre museerna, ser fram emot att Lizette med sin erfarenhet och sitt internationella kontaktnät ytterligare förstärker museernas position internationellt. Forskningssamarbetet är viktigt för museerna som förmedlar kunskap och när de fantastiska samlingarna vårdas så bevaras en omistlig del av ett såväl nationellt som internationellt kulturarv, avslutar Lizette Gradén.

Faktaruta 
Samlingsenheten ansvarar för att vårda och utveckla vårt materiella och immateriella kulturarv utifrån museernas samlingar. Vid enheten arbetar intendenter och konservatorer med våra samlingar, vilka innehåller föremål, böcker och arkivhandlingar. Enheten ansvarar för forsknings- och utvecklingsfrågor, inventering, konservering, klimat, magasin samt låneärenden.