1. Start
  2. Ny museichef för Livrustkammaren

Ny museichef för Livrustkammaren

Malin Grundberg tillträder som museichef för Livrustkammaren i Stockholm den 20 augusti i år. Malin kommer närmast från Historiska museet i Stockholm där hon arbetat som forskare och producent. Malin kommer att leda och utveckla museets utåtriktade verksamhet och ingår i ledningsgruppen för myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

 

Malin Grundberg tillträder som museichef för Livrustkammaren i Stockholm den 20 augusti i år. Malin kommer närmast från Historiska museet i Stockholm där hon arbetat som forskare och producent.
Malin kommer att leda och utveckla museets utåtriktade verksamhet och ingår i ledningsgruppen för myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

 Malin disputerade i historia 2005 med avhandlingen Ceremoniernas makt. Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier. För detta arbete erhöll filosofie doktor Malin Grundberg Livrustkammarens Vänners stipendium.

Hon har även skrivit boken Stormaktens ceremonier och undervisat om genus i historien på Historiska institutionen och Centrum för genusvetenskap i Stockholm. Malin har också medverkat i boken Genusperspektiv i historia – metodövningar (Studentlitteratur, 2001), och skrivit flera artiklar om genuskonstruktioner i kungliga ceremonier. 2011 var hon producent för utställningen Manligt – ur Gustaf V:s garderob på Livrustkammaren.

 

Ny museichef för Livrustkammaren