1. Start
  2. ​Nya forskningsrön – att bevara siden för tid och evighet – fil dr Johanna Nilsson berättar torsdag 10/3 kl 17.30

​Nya forskningsrön – att bevara siden för tid och evighet – fil dr Johanna Nilsson berättar torsdag 10/3 kl 17.30

Johanna Nilsson disputerade i höstas i hur flera hundra år gamla kungliga sidendräkter bäst konserveras inför framtiden . På torsdag berättar hon hur hon gick till väga. Till vardags är Johanna konservator vid myndigheten Livrustkammaren Skoklosters slott och Hallwylska museet. Det är framförallt Livrustkammaren kungliga 1600-talsdräkter som varit föremål för hennes arbete.

Johanna Nilsson disputerade i höstas i hur flera hundra år gamla kungliga sidendräkter bäst konserververas vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. På torsdag berättar hon hur hon gick till väga. Till vardags är Johanna konservator vid myndigheten Livrustkammaren Skoklosters slott och Hallwylska museet. Det är framförallt Livrustkammaren kungliga 1600-talsdräkter som varit föremål för hennes arbete.

De sällsynta 1600-talsdräkterna är efterfrågade av museer världen över och är ofta på resa. Inför utlån och utställningar hanteras de sköra dräkterna varsamt av konservator, men även en försiktig hantering innebär ett visst slitage, säger Johanna Nilsson. 

Konsten att bevara skimrande siden för tid och evighet i Livrustkammaren, Slottsbacken 3 torsdag 10 mars kl 17.30.

​Hittat bästa konserveringsmetod för gamla sidendräkter

Fotograf: Erik Lernestål
Detalj, provtagning av Gustav II Adolfs tröja. Den ingår i kröningsdräkten av vit sidenatlas från 1617, som bl a består av tröja och byxor. I en ny doktorsavhandling,vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, utforskar Johanna Nilsson hur flera hundra år gamla kungliga sidendräkter bäst konserveras.