1. Start
  2. Nyinstiftat pris – Stora Amanterordens pris i kulturhistoria till Lena Rangström, Livrustkammaren

Nyinstiftat pris – Stora Amanterordens pris i kulturhistoria till Lena Rangström, Livrustkammaren

Lena Rangström Fil. dr h. c., 1:e intendent vid Livrustkammaren har tilldelats Stora Amaranterordens pris i kulturhistoria. Det delades för första gången ut måndagen 19 mars på Riddarhuset i närvaro av kulturministern. Motiveringen är” För kunskapsrika och lättillgängliga dräkthistoriska framställningar, vilka kastar nytt ljus över ceremonier och sällskapsliv, inte minst vid det svenska hovet”.

Lena Rangström Fil. dr h. c., 1:e intendent vid Livrustkammaren har tilldelats Stora Amaranterordens pris i kulturhistoria. Det delades för första gången ut måndagen 19 mars på Riddarhuset i närvaro av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Motiveringen är” För kunskapsrika och lättillgängliga dräkthistoriska framställningar, vilka kastar nytt ljus över ceremonier och sällskapsliv, inte minst vid det svenska hovet”.

Priset instiftades för två år sedan i samband med Amaranterordens högtidssammankomst och firandet av 250 års jubileet. Det ska delas ut vartannat år på Riddarhuset och i år var det första gången. Syftet är att belöna personer eller organisationer som har gjort betydande insatser för svensk och nordisk kulturhistoria.

 Lena Rangström är 1:e intendent vid Livrustkammaren och sedan 2006 filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon har även tilldelats Svenska Akademiens Gustavianska stipendium. Genom åren vid Livrustkammaren har hon som författare och redaktör svarat för en omfattande publicering av kulturhistoriska artiklar och böcker rörande vapen- och dräkthistoria, hovliv och ceremoni. Den senaste publikationen Kanonsalut och vaggor – kungliga födslar och dop har nyss kommit ut. För två år sedan kom det digra verket En brud för kung och fosterland.  Bland större arbeten kan nämnas: Wrangel’s Armoury (1984); Riddarlek och Tornerspel (1992); Hovets dräkter (1994), Karl XI:s karusell (1995); Kläder för tid och evighet.  Gustaf III sedd genom sina dräkter (1997) samt Modelejon. Manligt Mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal.

 

Nyinstiftat pris – Stora Amanterordens pris i kulturhistoria till Lena Rangström, Livrustkammaren