1. Start
  2. Öppet bildarkiv med bidrag från Vinnova

Öppet bildarkiv med bidrag från Vinnova

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har beviljats ett bidrag på 290 000 kr för att tillgängliggöra hela sitt gemensamma bildarkiv, högupplöst och gratis. Till årsskiftet är det tänkt att den nya bildförmedlingstjänsten ska vara i bruk.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) har beviljats ett bidrag på 290 000 kr för att tillgängliggöra hela sitt gemensamma bildarkiv, högupplöst och gratis. Bidraget har delas ut av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Till årsskiftet är det tänkt att den nya bildförmedlingstjänsten ska vara i bruk.

Bilderna kommer att vara märkta med licensen CC-BY-SA, vilket betyder att vem som helst får använda dem, även för kommersiella syften, bara de anger fotograf och delar lika. LSH uppmuntrar utvecklingen av öppna data och kommer tillgängliggöra bilderna enligt PSI-direktivets krav på strukturerad data.

Karin Nilsson, chef för museernas gemensamma enhet Digitala museet, säger: ”Resultatet av projektet Öppet bildarkiv är ökad kvalitet och en större möjlighet att använda och vidareanvända informationen från LSH för till exempel skolelever som vill använda bilder i ett skolarbete, innovatörer som vill bygga användbara appar eller forskare som kan studera föremål på nära håll via högupplösta bilder. Via svenska och europeiska kulturarvsportaler sprids informationen vidare och kan användas internationellt på sätt som vi själva inte kan förutse.”

I VINNOVAs utlysning Öppna datakällor får nu 22 projekt dela på sex miljoner för att stimulera processen att publicera mer öppna data.
> Här hittar du alla beviljade projektet

> Om VINNOVAs utlysning Öppen data

Dokument & länkar

LSH

Vinnova

Creative Commons

Öppet bildarkiv med bidrag från Vinnova