1. Start
  2. Över 20 miljoner visningar av museiföremål på Wikimedia Commons

Över 20 miljoner visningar av museiföremål på Wikimedia Commons

I oktober 2013 laddade de tre museerna Livrustkammaren Skoklosters slott och Hallwylska museet upp de 20 000 första högupplösta bilderna tillsammans med föremålsbeskrivningar. De blev snabbt kända. Redan den första veckan nåddes 32 000 visningar. Idag knappt tre år senare har antalet nått över 20 miljoner visningar.

I oktober 2013 laddade de tre museerna LivrustkammarenSkoklosters slott och Hallwylska museet upp de 20 000 första högupplösta bilderna tillsammans med föremålsbeskrivningar. De blev snabbt kända. Redan den första veckan nåddes 32 000 visningar. Idag knappt tre år senare har antalet nått över 20 miljoner visningar.

- Vilken genomslagskraft, så många kunde vi inte i vår vildaste fantasi tänka oss, säger Fredrik Andersson, digital samordnare vid Digitala museet för de tre museerna. Idag finns ca 36 000 bilder från de tre museerna – bilder som är helt fria att använda. De används i första hand i artiklar på Wikipedia, men är fria att användas till andra valfria användningsområden, poängterar Fredrik Andersson.

Hela världen – 80 wikipedia språk – ”udda” föremål
Engelska dominerar starkt, därefter kommer i följd svenska, ryska, tyska, spanska och japanska. På den engelskspråkiga Wikipedia är den mest sedda bilden en karta över Osmanska riket, ur en bok från Skoklosters slotts digra boksamling. Bilden förekommer som illustration för den engelska artikeln om det Osmanska riket och har visats ca 350 000 gånger sedan den kom upp på Wikimedia Commons.

Därefter kommer ett föremål ur Hallwylska museets ostasiatiska samling, en kinesisk kudde av stengods, tillverkad för kineser som föredrog ett fast nackstöd. Den finns även avbildad i publikationen” Asiatisk keramik Ur Hallwylska museets samling”.

På svenska dominerar föremål med kungliga förtecken ur framförallt Livrustkammarens samlingar. På första plats ligger Gustav Vasas rustning.

- Det är Wikimedia-användarna själva som hittar fram till bilderna. Därför är vi både glada och nöjda över att vi når ut med våra samlingar till så många och runt om i världen, framhåller Fredrik Andersson och fortsätter, vi kommer årligen att ladda upp nytt bildmaterial till Wikimedia Commons, både nyproducerade och äldre digitaliserade bilder.

Gustav Vasas rustning

Fotograf: Göran Schmidt
På svenska Wikipedia dominerar föremål med kungliga förtecken ur framförallt Livrustkammarens samlingar. På första plats ligger Gustav Vasas rustning i Livrustkammaren. Den är troligen tillverkad av Kunz Lochner vars verkstad i Nürnberg producerade flera av de mest praktfulla paradrustningarna som finns bevarade från denna tid.

En karta över Osmanska riket

Fotograf: Samuel Uhrdin
På den engelskspråkiga Wikipedia är den mest sedda bilden en karta över Osmanska riket, ur en bok från Skoklosters slotts digra boksamling. Bilden förekommer som illustration för den engelska artikeln om det Osmanska riket och har visats ca 350 000 gånger sedan den kom upp på Wikimedia Commons.

En kinesisk kudde av stengods

Fotograf: Jens Mohr
Som nummer två bland wikimediabilderna återfinns en kinesisk kudde av stengods, tillverkad för kineser som föredrog ett fast nackstöd. Ett föremål ur Hallwylska museets ostasiatiska samling. Den finns även avbildad i den nya publikationen” Asiatisk keramik Ur Hallwylska museets samling”.