1. Start
  2. Prisregn över Livrustkammaren!

Prisregn över Livrustkammaren!

Priserna duggar tätt över Livrustkammaren. På torsdagen belönades Livrustkammaren, museet om Sveriges kungliga historia, med Kulturarvspriset 2020 för den nya basutställningen som öppnande 2019 och museets framgångsrika arbete inom digitalisering och sociala medier. Tidigare i veckan fick även Livrustkammaren Årets pedagogiska pris 2019 för sociala medier av museiföreningen FUISM.

  • -Det är en stor ära att vinna kulturarvspriset 2020. Vi är mycket glada att vår nya basutställning och vår ambition att lyfta fram kvinnorna i historien uppmärksammas, liksom vårt arbete med att vara tillgängliga digitalt och i sociala medier,  säger Malin Grundberg, museichef på Livrustkammaren.

Kulturarvspriset 2020 delas ut av föreningen Svenskt Kulturarv som består av museer, slott och andra besöksmål och arbetar för att öka intresset för historia och kulturarv. Livrustkammarens Kulturarvspris 2020 gavs med följande formulering:

”Livrustkammaren, som är ett av Sveriges äldsta museer, är ett av dem som lyckats bäst i sin digitala utveckling. I den nya suggestiva basutställningen har kvinnornas historia äntligen fått ta plats, och hemsidan möjliggör för alla att ta del av den kungliga historien. Facebooksidan är föredömlig, och med lekfullhet och humor sprider museet historia genom digitala utställningar, filmade inslag och utmanande tävlingar. Med de digitala medierna har museet lyckats engagera stora skaror besökare – även från hemmasoffan eller klassrummet.”

Tidigare i veckan uppmärksammades också Livrustkammaren med att tilldelas Årets pedagogiska pris 2019 för museets sociala medier. Priset delades ut av föreningen FUISM med motiveringen "Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för historia hos besökaren."

-Med två fina utmärkelser samma vecka är jag en stolt och glad museichef som ser att vi bedriver en framgångsrik verksamhet som inspirerar många och når brett, säger Malin Grundberg, museichef på Livrustkammaren.

Om Svenskt Kulturarv

Svenskt Kulturarv är en medlemsförening för museer, slott och andra besöksmål och arbetar för att öka intresset för historia och kulturarv. Svenskt Kulturarv har ca 270 institutionella medlemmar som tillsammans representerar drygt 300 besöksmål. 2019 år styrelse består av Åse Berglund, Sharon Jåma, Jan Larsén, Lena Sjölin, Meg Tivéus, Patrik Steorn och Magnus Hagberg (ordf).https://www.svensktkulturarv.se/

Kontaktperson Svenskt Kulturarv: Lena Sjölin. lena@svensktkulturarv.se. Tel. 070-630 98 00.

Om museiföreningen FUISM

FUISM en förening för pedagogisk utveckling i svenska museer. En ideell förening öppen för alla som arbetar med pedagogik och lärande på svenska museer och andra kulturinstitutioner. http://fuism.se/arets-pedagogiska-pris/

Om Livrustkammarens basutställning - Älskade föremål och nya perspektiv

Livrustkammaren är ett av Sveriges äldsta museer och de unika samlingarna som skildrar Sveriges kungliga historia har hittills setts av miljontals besökare. Efter en tids renovering öppnades i juni 2019 en ny uppdaterad utställning i de gamla valven på Stockholms slott. I den nya utställningen visas både bekanta föremål och sådana som inte visats tidigare. En av de viktigaste nyheterna är en sammanhållen kronologisk berättelse om monarkins makt under 500 år. Här presenteras fler perspektiv och inte minst drottningarnas och prinsessornas betydelse kopplat till föremålen. Läs mer: https://livrustkammaren.se/sv/utstallningar/nyoppning

Snart öppnar Lilla Rustkammaren!

Som en del av Livrustkammarens basutställning öppnar nu museets nya lär- och upplevelserum för de mindre besökarna. Den 22 oktober, lagom till höstlovet, kan besökarna även uppleva Lilla Rustkammaren och den tillfälliga utställningen Mästarprovet - en rustning blir till på museets entresol. Mer information och pressinbjudan om nyheterna från Livrustkammaren kommer inom kort.

Erik XIV:s kröningsmantel

Fotograf: Erik Lernestål/Statens historiska museer
Erik XIV var den första kungen av Guds nåde. Han kröntes 1561 och manteln är det äldsta bevarade plagget från en svensk kröning.

Drottning Kristinas kröningsmantel

Fotograf: Helena Bonnevier/Statens historiska museer
Kristinas purpurfärgade kröningsmantel beställd i Paris till kröningen 1650.Av de ursprungligen 764,5 guldbroderade kronorna återstår endast avtrycken i silkessammeten. Kronorna och pärlorna på den guldbroderade kanten sprättades bort på 1700-talet.

Malin Grundberg

Fotograf: Erik Lernestål
Malin Grundberg, museichef vid Livrustkammaren