1. Start
  2. Sista chansen att se drottning Kristinas unika manuskriptsamling

Sista chansen att se drottning Kristinas unika manuskriptsamling

De exklusiva manuskripten från drottning Kristinas berömda handskriftsamling återvänder inom kort till Rom och Vatikanen, där de åter placeras i tryggt förvar i Vatikanbibliotekets arkiv. Passa på att beskåda dessa rariteter i Livrustkammaren – senast söndag den 8 september!

De exklusiva manuskripten från drottning Kristinas berömda handskriftsamling  återvänder inom kort till Rom och Vatikanen, där de åter  placeras i tryggt förvar i Vatikanbibliotekets arkiv.  Passa på att beskåda  dessa rariteter i Livrustkammaren  – senast söndag den 8 september!

”Det är varje furstes plikt att skänka några ögonblick av sin dyrbara tid åt att läsa goda
böcker, ty av att läsa blir fursten både klokare och bättre”.

Drottning Kristina

En av samtidens största
Drottning Kristinas kärlek till böcker är välkänd.  Genom krigsbyten och egna inköp skapade hon ett stort bibliotek på Stockholms slott som hon tog med sig till Rom. Kristinas handskriftsamling var en av samtidens främsta och finns idag bevarad i Vatikanen. I ett unikt samarbete med Vatikanbiblioteket visas ett antal av de exklusiva handskrifterna från hennes samling sedan i våras i Livrustkammaren och Storkyrkan. Flera av de ovärderliga manuskripten är mer än 1000 år gamla.

Specialvisning av manuskripten 7/9 kl 14
Dagen före manuskripten återvänder ger intendent Ann Grönhammar enspecialvisning av manuskripten kl 14 i Livrustkammaren. Ann berättar om Kristinas kärlek till böcker, varför hon samlade på dessa gamla skrifter och hur de kommit att bevaras i påvarnas bibliotek i Vatikanen. Visningen avslutas i Storkyrkan, där ett par av de äldsta manuskripten visas.

Anmälan
till visningen: http://livrustkammaren.se/bokningsformular

Utställningen
”Bilder av Kristina” fortsätter till den 5 januari 2014.
Läs mer om
utställningen om den kontroversiella 1600-talsdrottningen här: http://livrustkammaren.se/bilderavkristina

Bilder, se nedan!

Bilder av Kristina: unikt inlån från Vatikanbiblioteket

Fotograf: Erik Lernestål

Bilder av Kristina – utställningen

Fotograf: Erik Lernestål
Utställningsarkitekt: Samir Alj Fält

Bilder av Kristina: unikt inlån från Vatikanbiblioteket

Fotograf: Erik Lernestål

Samlingshandskrift från 1400-talet - unikt inlån från Vatikanen!

Fotograf: Foto: Vatikanbiblioteket
En samlingshandskrift, florilegium, från 1400-talet som består i utdrag ur antika författares texter - Valerius Maximus, Sallustius, Cicero, Seneca, Terentius, Quintilianus m fl. Inbunden i pergament. Reg. Lat. 358. Drottning Kristinas kärlek till böcker är välkänd. Genom krigsbyten och egna inköp skapade hon ett stort bibliotek. Idag finns ca 2000 handskrifter bevarade i Vatikanen.

Den äldsta handskriften i utställningen från 800-talet - unikt inlån från Vatikanbiblioteket!

Fotograf: Vatikanbiblioteket
Pergamentshandskriften från 800-talet av Paulus Diaconus (720-talet-799) är den äldsta handskriften som visas i utställningen. Historia Langobardorum är Paulus mest kända verk handlar om langobardernas historia från ett mytiskt ursprung till kung Liutprands död 743. Pergament, inbunden på 1880-talet. Reg. Lat. 801. De ovärderliga kulturskatterna visas i samarbete med Vatikanbiblioteket.