1. Start
  2. Skärmutställning om Drottning Kristina visas i Albaniens huvudstad Tirana

Skärmutställning om Drottning Kristina visas i Albaniens huvudstad Tirana

Inom ramen för Article One – The Unstraight Museum deltar Livrustkammaren med en skärmutställning om drottning Kristina som tar upp aspekter kring Kristina – som krönt kung, dödens majestät och som dagens Queer Queen.

Inom ramen för för vandringsutställningen Article One deltar Livrustkammaren med en skärmutställning om drottning Kristina som tar upp aspekter kring Kristina –  som krönt kung, dödens majestät och som dagens Queer Queen. Article One görs i samarbete mellan en rad svenska museer och Svenska Institutet och UnstraightMuseum.

The Unstraight Museum bildades för några år och är en online museum tillägnat HBT historia i alla dess former som ansågs vara ett försummat område i museivärlden. 2008 startade ett samarbete mellan Armémuseum, Historiska museet, Nobelmuseet, Polismuseet, Riksidrottsmuseet och Tekniska museet. Sedan dess har ett antal vandringsutställningar producerats och visats framförallt i Östeuropa. I år deltar också Livrustkammaren.

Utställningen visas i Tirana till slutet av maj.

Den som fördelar rollerna på livets scen har sett till att du fått den roll som bara du kan spela
Drottning Kristina

Drottning Kristina av Sverige (1626–1689) var en av sin tids mest berömda kvinnor. Få historiska personer har varit så omtalade och kontroversiella och bilderna av Kristina är lika skiftande som motstridiga. Kristinas abdikation, övergång till katolicismen och ”manliga” beteende väckte starka känslor, då som nu. Hennes historia har skrivits och skrivits om, diskuterats och kommenterats.
1965 öppnades hennes grav i Peterskyrkan i Rom. Vid det tillfället undersöktes även hennes kranium i syfte att ta reda på om hon varit en ”normal” kvinna. Trots att tesen tillbakavisades har hermafroditteorin levt vidare.

Kristinas biologiska och sociala kön har intresserat många. Att hon ibland klädde sig som man, var frispråkig och ogift passade inte in på samtidens förväntningar på en kvinna.

Idag är Kristina en ikon bland många lesbiska och transpersoner. Hennes brott mot rådande genusnormer har tillåtit andra att ge henne en mängd sexuella identiteter: trans-, bi-, homo-, hetero- eller var hon asexuell…

Under utställningsperioden ordnas flera seminarier och workshops. Museichef Malin Grundberg deltar i en paneldiskussion med temat ”Whose history is our history? – The role and responsibility of museums in society”, med deltagare från flera länder.


Drottning Kristina i Palazzo Corsini, 1908

Fotograf: Statens Museum for Kunst, Danmark
Kristina lyfter upp kjolen för att värma baken mot brasan. Hennes tvetydiga könstillhörighet understryks av pipan och att hon beträder en traditionellt manlig sfär, den andliga och intellektuella. Olja på duk, Kristian Zahrtmann. Statens Museum for Kunst, Danmark

Kung Kristina Drottning av Sverige

Fotograf: Foto: Erik Lernestål
”Nu är Kristina krönter konung…” utropade härolden i Storkyrkan 1650. Kröningen bekräftade Kristinas manliga auktoritet och ställning som regent av Guds nåde. Här avbildad vid kröningstiden i kröningsmantel och med samtliga regalier; krona, spira, äpple, svärd och nyckel. Kröningsmanteln visas i utställningen. 1650, 1700-talskopia efter försvunnet original av David Beck. Privat ägo.

”Transvestiten” Kristina, 1656

Fotograf: Kungl biblioteket
”Transvestiten” Kristina gränsle på en häst iförd manskläder under resan till Frankrike, 1656. Reproduktion, samtida kopparstick av Saincton.

Christina of Sweden – The Androgynous Queen. Konstverk ur serien The Regal Twelve av Alexia Sinclair.

Fotograf: Foto: Alexia Sinclair
The Regal Twelve är en serie digitala konstverk som kombinerar hundratals fotografiska element och illustrationer. Christina of Sweden – The Androgynous Queen placerar Kristina i en skog som gudinnan Artemis (grek. Diana) – jägare och beskyddare. Masken representerar andra ansikten och anspelar på Kristinas könsöverskridande beteende. http://publish.mynewsdesk.com/se/edit/images