1. Start
  2. Sweden Selected –destinationsmagasin för den ryska marknaden – release i Livrustkammaren

Sweden Selected –destinationsmagasin för den ryska marknaden – release i Livrustkammaren

Sweden Selected är ett högklassigt destinationsmagasin för den ryska marknaden. Magasinets målgrupp är köpstarka besökare från Ryssland. Den omfattar 120-sidor och handlar i huvudsak om Stockholm. GM Armfelts kontakter med Ryssland med anledning av den aktuella utställningen om Armfelt i Livrustkammaren tas bl a upp, liksom ett modereportage i Hallwylska museet .

Välkommen till releaseparty i Livrustkammaren ons 27.6 kl 17.30-19.30
Sweden Selected är ett högklassigt destinationsmagasin för den ryska marknaden. Magasinets målgrupp är köpstarka besökare från Ryssland. Magasinet omfattar 120-sidor och handlar i huvudsak om Stockholm. GM Armfelts kontakter med Ryssland med anledning av den aktuella utställningen om Armfelt i Livrustkammaren tas bl a upp, liksom ett modereportage från Hallwylska museet

Den första utgåvan distribuerades under vintern 2010/2011.  Sedan dess har Savor Media lagt ner mycket tid på att utveckla magasinet. Denna - den tredje utgåvan har en helt ny design och utvecklat koncept. En stor del av förberedelserna har ägnats åt att bygga upp ett helt nytt nätverk av partners på plats i Ryssland. Detta gör det möjligt att distribuera magasinet till ryska besökare innan ankomst till Sverige.

obs meddela att du kommer senast 26.6 till ekaterina.burlakova@savormedia.se

Stockholm den 20 juni 2012
Margareta Berglund Hamngren

 

Sweden Selected –destinationsmagasin för den ryska marknaden – release i Livrustkammaren