Erik XIVs rustning
Erik XIV:s rustning

Erik XIV av Sverige

I Livrustkammaren kan man se Erik XIV:s rustning och sköld. Rustningen är heltäckande och består av en hjälm med visir, ringkrage, bröst- och ryggharnesk, axelskydd, armskenor, höger harneskhandske (den vänstra saknas), höftskört, lårskenor samt benskenor med harneskskor. Den levererades till Erik XIV 1562. Rustningen väger 20,6 kg och är ca 170 cm lång.

Rustningens dekor är detaljerad och ytan är helt täckt med figurer i relief. Vi kan se stridsscener, fångar, sköldar och vapen samt gestalter ur den götiska och grekiska sagovärlden. De romerska gudarna Juno, Jupiter och hjälten Herkules är till exempel avbildade på flera ställen. Folkungalejonet, Trekronorsvapnet och Vasakärven syns på många ställen. De är symboler för Erik XIV själv och hans status som kung. På flera ställen av rustningen kan man också se växter och blommor.

Flera hantverkare samarbetade för att tillverka rustningen. En harneskmakare i Arboga slog den. Dekoren utfördes i Antwerpen. En konstnär ritade dekoren och guldsmeden Eliseus Libaerts drev upp relieferna och skapade mönster samt la guldornament.

Man vet inte exakt när rustningen bars av Erik XIV men han bar den när han med sitt segertåg red in i Stockholm, under det pågående kriget mot Danmark, den 22 oktober 1564.

Ladda ner vår bok om Erik XIV:s rustning som PDF »