Erik XIV:s paradrustning i 3D

 

 

 

Kung Erik XIV:s paradrustning

Den här rustningen var inte gjord för strid, utan för att få kungen att verka imponerande. Motiven är hämtade från antika myter, vilket var vanligt under renässansen. 

Rustningen tillverkades förmodligen i Arboga kring 1562. Därifrån sändes den till Antwerpen i Belgien för att dekoreras av guldsmeden Elisaeus Libaerts. 

Rustningen kan ha burits av kung Erik XIV den 2 oktober 1564 då han återvände till Stockholm från ett fälttåg i Blekinge. Då processionen vindlade sig genom Stockholms gator visade den upp kedjade danska krigsfångar, ett motiv som också återfinns på rustningen.