Erik XIV:s paradsköld
Kung Erik XIV

Erik XIV av Sverige

Vår mest uppseendeväckande kung genom tiderna

Erik XIV:s liv

Många känner till hur Erik XIV låste in sin halvbror Johan III på Gripsholms slott under flera år och historien om hur han själv blev fängslad och dog av förgiftad ärtsoppa är välbekant.

Erik var son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Han föddes 13 december 1533 och dog 1577. År 1560 tog han över tronen efter Gustav Vasa och hann vara kung i åtta år, innan han kastades i fängelse. När Erik skulle bestämma sitt regentnummer inspirerades han av ärkebiskopen Johannes Magnus fantasifulla historia över Sverige. I den fanns en rad mer eller mindre mytiska kungar, bland annat flera med namnen Erik och Karl Erik. Han räknade ut att han borde bli nummer 14, alltså XIV.

Erik gifte sig 1567 med Karin Månsdotter. Det väckte mycket uppseende att han valde att gifta sig med sin frilla, som dessutom var en enkel knektdotter. En kung förväntades hitta en hustru ur adeln eller någon furstefamilj i ett annat land. Äktenskapet orsakade så mycket konflikt att Erik och Karin fängslades. 1569 förklarade en riksdag att Erik XIV och hans ätt förlorat sin rätt till Sveriges krona. Erik och Karin levde därefter inlåsta på olika slott.  De första åren fick de vara tillsammans men efter en tid blev de skilda åt. År 1577 avled Erik XIV och vid en undersökning 1958 visade det sig att Eriks kvarlevor innehöll arsenik. Så kanske stämmer ryktet att han dog av att äta förgiftad ärtsoppa.

Paradrustningen 

För att se skölden och rustningen i närbild klicka här >>

I Livrustkammaren kan man se Erik XIV:s rustning och sköld. Rustningen är heltäckande och består av en hjälm med visir, ringkrage, bröst- och ryggharnesk, axelskydd, armskenor, höger harneskhandske (den vänstra saknas), höftskört, lårskenor samt benskenor med harneskskor. Den levererades till Erik XIV 1562. Rustningen väger 20,6 kg och är ca 170 cm lång.

Rustningens dekor är detaljerad och ytan är helt täckt med figurer i relief. Vi kan se stridsscener, fångar, sköldar och vapen samt gestalter ur den götiska och grekiska sagovärlden. De romerska gudarna Juno, Jupiter och hjälten Herkules är till exempel avbildade på flera ställen. Folkungalejonet, Trekronorsvapnet och Vasakärven syns på många ställen. De är symboler för Erik XIV själv och hans status som kung. På flera ställen av rustningen kan man också se växter och blommor.

Flera hantverkare samarbetade för att tillverka rustningen. En harneskmakare i Arboga slog den. Dekoren utfördes i Antwerpen. En konstnär ritade dekoren och guldsmeden Eliseus Libaerts drev upp relieferna och skapade mönster samt la guldornament.

Man vet inte exakt när rustningen bars av Erik XIV men han bar den när han med sitt segertåg red in i Stockholm, under det pågående kriget mot Danmark, den 22 oktober 1564.

Titta på detaljbilderna!