Porträtt av kung Karl XIV Johan

Karl XIV Johan

"Ingen har fyllt en bana, liknande min..."

Ätten Bernadotte har suttit på Sveriges tron i 200 år, längre är någon annan dynasti i landets historia. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes 1810 enhälligt av riksdagen i Örebro till svensk kronprins. Han kröntes till kung 1818 och tog namnet Karl XIV Johan. Sedan hans dagar har landet haft fred.

Klicka på punkterna ovan för att läsa mer om Jean Baptiste Bernadotte som vandrade från soldatledet till tronen och blev kung Karl XIV Johan.